Östsvenska Handelskammaren

100-listan viktig för NTM

Vi har träffat Lennart Foss, VD på mediehuset NTM, för att få höra lite mer om deras styrelsearbete och varför de tycker 100-listan är viktig.

Varför tycker du jämställda styrelser är bra?
Att arbeta med styrelsearbete handlar om att sätta företagets strategier och långsiktiga mål för en hållbar utveckling. För att klara det krävs det olika kompetenser med olika bakgrund och erfarenhet för att kunna se saker från olika perspektiv.  Där är jämställdhet tillika alla typer av mångfald en viktig del och en självklarhet.

Varför är hundralistan viktig för er?
Det här är en samhällsviktig fråga för fortsatt välgång för företagandet. Både i egenskap av VD och koncernchef för NTM så är det här en mycket viktig fråga för vår framtida utveckling och attraktivitet.

Hur arbetar är ni för en mer jämställd styrelse?
Inom NTM har vi en uttalad strategi för jämställdhet. Det gäller såväl när vi ska anställa personal som när nya styrelseledamöter ska tillsättas.

Lennart Foss, vd NTM

Relaterade #100-listan

22 november, 2023

100-listans stora rapportsläpp!

Vi har ett resultat! Välkommen till en av årets höjdpunkter – 100-listans rapportsläpp – där...

7 december, 2023

BoardMatch – Matchning mellan bolag och styrelsekompetens

BoardMatch är ett matchningsevent där bolag genom ägare eller valberedningar får chansen att möta styrelseledamöter...

Jämställda bolagsstyrelser – en affärskritisk fråga

100-listan

Den 26 augusti infaller jämställdhetsdagen. Något undanskymd i skuggan av andra temadagar, inte minst Internationella kvinnodagen den 8 mars. Ingen...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

27 oktober, 2023

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Handelskammaren – en regional röst i Sverige och Europa

Krönikor

Handelskammaren som varumärke och näringspolitisk kraft är stark, tillsammans representerar Sveriges elva kamrar över tiotusen bolag och hundra tusentals medarbetare...