Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren erbjuder medling

Tvistlösning genom vårt medlingsinstitut är ett snabbt och billigt förfarande. Ett tips är att använda medlingsinstitutets klausul vid avtal för effektivare tvistlösning.

Bild på hand som medlar. Medling är en fördelaktig form av tvistlösning som parter kan välja som ett alternativ till domstolsprocesser eller skiljeförfaranden när de strävar efter en samförståndslösning.

Medling är en fördelaktig form av tvistlösning som parter kan välja som ett alternativ till domstolsprocesser eller skiljeförfaranden när de strävar efter en samförståndslösning. Medlingsinstitutet har utvecklat specifika regler för att vägleda medlingsprocessen.

Fördelarna inkluderar snabbhet och kostnadseffektivitet, vilket ger parterna en snabb och ekonomisk lösning på sina tvister. Denna metod möjliggör att affärsrelationer kan bibehållas och att parterna kan inrikta sin energi och sina resurser på andra lönsamma projekt.

Medling bygger på att parterna frivilligt väljer att lösa sin tvist med hjälp av en medlare. Sådana överenskommelser kan inkorporeras i affärskontrakt som tvistlösningsklausuler.

Fördelar med medling inkluderar:

  • Snabbhet: Medlaren har två månader på sig att slutföra sin medling.
  • Kostnadseffektivitet: En prisvärd lösning som möjliggör resursfördelning till mer lönsamma projekt.
  • Win-Win: Medlingen resulterar ofta i en samförståndslösning som främjar bevarandet av affärsrelationer.
  • Exekutionstitel: Medlingsresultat kan ratificeras i en skiljedom.
  • Diskretion: Konfidentialitet säkerställer att tvisten hanteras utan insyn från utomstående.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur du och ditt företag kan få hjälp med medlingsbeslut och tvistlösningar. Vi samarbetar med landets handelskamrar för att ge dig och ditt företag bästa möjliga hjälp.

Läs mer: Handelskammaren är fristående från stat, kommun och enskilda företag och därför anlitas vi ofta som så kallad betrodd eller oberoende tredje part.

Relaterat innehåll

Ostsvenska Handelskammaren

Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren bildades 1913 och är regionens största affärsnätverk med cirka 850...

Kontakt på Östsvenska Handelskammaren

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

kalender3

Kalender

Välkommen till vår kalender! Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar som...