Östsvenska Handelskammaren

RES – Regional exportsamverkan

Projektet Regional exportsamverkan i Sörmland hjälper små och medelstora företag i alla branscher att växa hållbart genom internationella affärer, genom både nätverk, seminarier och rådgivning. Gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter för företag ska inspirera, stötta och höja kompetensen för att bidra till fler och hållbara internationella affärer.

Regional exportsamverkan

Projektet Regional exportsamverkan syftar till att stärka och etablera ett tydligt samarbete och en struktur mellan relevanta aktörer inom regional exportsamverkan för att möjliggöra för små- och medelstora företag i Sörmland att stärkas och växa hållbart genom internationella affärer.

Regional exportsamverkan har två huvudspår:

  • Samverkan och bygga struktur
  • Konkreta aktiviteter till SME-företag i Sörmland med koppling till Östra Mellansveriges utmaningsområden samt företag inom besöksnäringen.

Vi samverkar för att få fler företag att våga ta klivet ut på nya marknader. Parterna inom projektet är Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen, Exportkreditnämnden, Almi Sörmland, Stua, EEN, Business Sweden, Svensk Exportkredit och Region Sörmland.

Det här får du som projektdeltagare:

  • Rådgivning och stöd att välja lämplig produkt, utveckling, prissättning och att lansera den mot marknad/återförsäljare på vald marknad.
  • Kunskap om öppna och internationella data, som involverar kunden.
  • Möjlighet att testa och lansera minst en produkt mot internationell marknad.
  • Workshops/nätverk för ökad kunskap om marknader, målgrupper, försäljning och analys/mätning med data.
  • Stöd att hitta andra viktiga partners i andra branscher för din internationella satsning.
  • Stöd att hitta finansiering och annat stöd i ditt internationella arbete.

Kontakt

Emma Meijer

Projektledare Internationell Handel