Östsvenska Handelskammaren

Våra fokusområden

Vår region har potential att vara Sveriges mest attraktiva tillväxtregion med internationell lyskraft. Hit lockas företagare, investerare, talanger, studenter och besökare för att arbeta, göra affärer, driva företag eller uppleva naturen, stadsmiljöer och utflyktsmål. Därför utgår Östsvenska Handelskammarens arbete inom näringspolitik och opinion alltid från den regionala attraktiviteten och de bästa förutsättningarna för näringslivet.

Seminarium i Almedalen om infrastruktur - en viktig fråga inom vårt arbete med opinion.

Östsvenska Handelskammarens region består av Östergötland, Sörmland och Gotland. Vår östsvenska region har ett oslagbart geografiskt läge som inom en cirka 30 mils radie når 80 procent av befolkningen, 80 procent av företagen och 80 procent av BNP. Här finns två av landets tio största kommuner, systerstäderna Linköping och Norrköping, och ett mångfacetterat näringsliv med spets inom forskning, miljöteknik, tech, logistik och visualisering. Därför har vi tagit fram några fokusområden i vårt arbete med opinion i vår region.

Våra fokusområden inom opinion är:

I vår region finns stora och internationellt kända bolag, såväl som mindre och växande företag. Allt omgivet av ett erbjudande av natur, skog och sjöar, öppna fält och skärgård, ett brett kulturutbud inom gastronomi, film, teater, musik och besöksmål. Här finns alla möjligheter till en aktiv fritid för hela familjen, en tillvaro i balans och goda förutsättningar för hållbar tillväxt, utveckling och ett gott liv.

Handelskammaren driver påverkansarbete och opinionsbildning i våra medlemsföretags och det regionala näringslivets intresse.

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren bildades 1913 och är regionens största affärsnätverk med cirka 850...

Kontakt på Östsvenska Handelskammaren

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Vision East Sweden

Ett tjugotal av regionens största och mest engagerade företag i en tillväxtinriktad...