Östsvenska Handelskammaren

ATA-carnet - passet för dina varor

Ska ni på mässa, transportera varuprover eller yrkesutrustning?
Handelskammarens ATA-carnet, är en förenklad tullhandling när ni reser utanför EU.

ATA-carnet fungerar som ett varupass vid temporär införsel av varor i ett land. Den gör det möjligt att tull- och momsfritt medföra utställningsmaterial, varuprover och yrkesutrustning till över 70 länder världen över. I carneten finns en in- och utförselkupong för varje land som ska besökas. Kupongen lämnas vid ankomst och avresa till och från respektive land och inga andra tulldokument behöver upprättas.

Du ansöker numera om din ATA-carnet via TradePort. Ett nytt system med både enklare ansökningsförfarande och tydligare uppföljning av ATA-carneten för dig som kund.

Tillsvidare utfärdas inte ATA-Carneter för resor till Ryssland, Belarus eller Ukraina. Nya länder som är aktuella för ATA-carnet är Peru, Saudiarabien och Filippinerna. Se lista nedan över vilka länder som tar emot ATA.

Frågor och svar om ATA-carnet

Till vilka länder kan jag använda mig av en ATA-carnet?

Klicka här för pdf över vilka länder som tar emot ATA.

Vad kostar en ATA-carnet?

Priset varierar beroende på om ert företag är medlemmar i Handelskammaren eller inte, varornas värde samt antal resor.

Se prislistan här.

Hur många resor kan man göra med ATA-carneten?

Samma ATA-carnet kan användas till flera länder/resor under giltighetstiden förutsatt att varorna och representanterna är desamma. Max 10 resor/carnet. Ange vid beställning hur många resor det handlar om.

Hur fort kan vi få ATA-carneten?

Det kan variera men vid normalt förfarande tar det ca tre arbetsdagar. 

Måste vi ha en ATA-carnet?

En ATA-carnet är ett alternativ till att deponera tull och moms. Att resa med en carnét ger ett förenklat förfarande vid temporär export från Sverige.

Hur länge är en ATA-carnet giltig?

Carnetens giltighetstid är oftast ett år. Tidsfristen för tillfällig tullfrihet varierar i olika länder och kan dock vara kortare än carnetens giltighetstid. Utställningsvaror ska oftast återutföras senast tre månader efter att utställningen avslutats. För mer information kontakta oss på Handelskammaren.

Vad gör vi om tullens öppettider ej överensstämmer med vår resa?

Det är viktigt att ni tar reda på om carnetexpeditionen vid respektive gräns är öppen vid ankomst och avresa. Om resa sker på annan tid än carnetexpeditionens öppettider kan ni avtala tid med berört kontor i respektive land. 

Kontakt

Anneli Forsman

Projektledare Handelsdokument och Ekonomiassistent

Anna Högberg

Ekonomi- och HR-ansvarig

Relaterat innehåll

Internationell handel

Östsvenska Handelskammaren har många medlemsföretag som importerar och exporterar och vi genomför...

Besök i Norrköpings hamn för att prata om internationell handel och utbildning.

Utbildningar internationell handel

Östsvenska Handelskammarens medlemsföretag ska ha de bästa tänkbara förutsättningarna för att bedriva...