Östsvenska Handelskammaren

Rätt nätverk för ditt företag

Östsvenska Handelskammaren är regionens största affärsnätverk. Närmare 1000 företag samlas hos oss för att få kunskap, inspiration och utbyta erfarenheter och göra affärer med varandra.
Inom Handelskammaren finns ett flertal nätverk som riktar sig till företag och personer med specifika och gemensamma intressen.

ESIC

East Sweden Infra Cluster, ESIC, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC ger affärschanser, främjar tillväxt och är en plattform för information och marknadsföring.

Kontakt: Charlotta Elliot, info@esic.se

CSR East Sweden

Alla företag som vill sträva mot en mer hållbar framtid är välkomna att gå med i CSR East Sweden. I CSR East Sweden träffas personer från stora som små företag, offentlig verksamhet och universitet. Nätverket jobbar för att ta tillvara våra medlemmars och samhällets intressen som rör CSR och hållbarhet. Det bidrar till inspiration, kunskap, samverkan och aktiviteter som leder till ett mer hållbart samhälle, konkurrenskraftigare företag och en mer attraktiv region att leva i.

Kontakt: Anna Rehncrona, anna.rehncrona@east.cci.se 

100-listan

Det behövs fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser! Därför finns 100-listan. Ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater. 100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen och för att få fler kvinnor i styrelserummen. Listan består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.

Kontakt: Emma Meijer, emma.meijer@east.cci.se

VES

Vision East Sweden, VES, samlar ett 20-tal av regionens största företag i Östergötland och Sörmland. Gruppen är tillväxtinriktad och kraftsamlar tillsammans med Handelskammaren för att bli en positiv med och motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid, hur vi ska marknadsföra oss och hur vi ska bli än mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare.

Kontakt: Maria Björk Hummelgren, maria.hummelgren@east.cci.se

Kommunikations- och marknadschefer

För dig som leder ett team inom kommunikation och/eller marknadsföring och som vill utvecklas i rollen genom erfarenhetsutbyte, inspiration och feedback från andra i liknande yrkesroll. Tillsammans tar gruppen upp aktuella utmaningar och möjligheter. Workshops leds av erfarna nätverksledare som får deltagarna att se nya perspektiv och möjligheter. Vi träffas fyra gånger under året och mellan träffarna håller vi kontakten via en sluten facebookgrupp. Varje träff innehåller nätverkande och workshops/diskussioner. 

Kontakt: Ulrika Andåker, ulrika.andaker@east.cci.se

 

Nätverket för vd i större tillväxtbolag

Är du vd på ett tillväxtbolag och vill vidareutveckla din tillväxtresa? Tillväxt tillsammans är nätverket för dig som är vd för ett tillväxtbolag med en omsättning på minst 60 miljoner, och vill vidareutveckla din kompetens kring tillväxt.
Nätverket består av en skräddarsydd grupp av 8-12 deltagare som genom kompetensutbyte, strategiutveckling, rundabordssamtal och workshops ledda av en erfaren nätverksledare diskuterar aktuella case och utmaningar kopplat till de egna bolagen för att nå en större tillväxt.

Kontakt: Johan Hetting, johan.hetting@east.cci.se

Shipping

Nätverk för dig som arbetar med internationell handel. Inom nätverket kan medlemmarna fördjupa sin kompetens, bredda sina kontaktytor, utbyta erfarenheter och få inspiration till att lösa sitt företags uppgifter bättre och effektivare. Vid varje mötestillfälle fokuserar gruppen kring ett tema och bjuder in externa personer som tar upp intressanta och aktuella ämnen.

Kontakt: Anneli Forsman, anneli.forsman@east.cci.se

Bright East

Bright East är nätverket för dig mellan 20 och 35 år och som kanske är i början av din karriär, nyligen flyttat hit eller precis ska ut i yrkeslivet efter studierna . I nätverket träffas man för att inspirera och låta sig inspireras, knyta nya kontakter, diskutera idéer och kanske sjösätta nya planer tillsammans. Bright East är regionens mest spännande karriärnätverk för de nya generationer som idag och i framtiden kommer att utgöra drivkraften i vår del av världen! Diskussion, mingel och nya kontakter är grundpelare på träffarna. Bright East drivs av: Linköping Science Park, Skill, Lundbergs och Östsvenska Handelskammaren.

Kontakt: Zara thörnfeldt, zara.thornfeldt@east.cci.se

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Anneli Forsman

Projektledare Handelsdokument och Ekonomiassistent

Zara Thörnfeldt

Marknadskoordinator

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Johan Hetting

Projektledare

Ulrika Andåker

Kommunikationsansvarig

Emma Meijer

Projektledare 100-listan och styrelsefrågor

Anna Rehncrona

Ansvarig näringslivsutveckling och Projektledare CSR East Sweden

Relaterat innehåll

Event

Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar. Du kan delta fysiskt eller...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...