Östsvenska Handelskammaren

Rätt nätverk för ditt företag

Östsvenska Handelskammaren är regionens största affärsnätverk. Närmare 1000 företag samlas hos oss för att få kunskap, inspiration och utbyta erfarenheter och göra affärer med varandra.
Inom Handelskammaren finns ett flertal nätverk som riktar sig till företag och personer med specifika och gemensamma intressen.

ESIC

East Sweden Infra Cluster, ESIC, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC ger affärschanser, främjar tillväxt och är en plattform för information och marknadsföring.

Kontakt: Charlotta Elliot, info@esic.se

CSR East Sweden

Alla företag som vill sträva mot en mer hållbar framtid är välkomna att gå med i CSR East Sweden. I CSR East Sweden träffas personer från stora som små företag, offentlig verksamhet och universitet. Nätverket jobbar för att ta tillvara våra medlemmars och samhällets intressen som rör CSR och hållbarhet. Det bidrar till inspiration, kunskap, samverkan och aktiviteter som leder till ett mer hållbart samhälle, konkurrenskraftigare företag och en mer attraktiv region att leva i.

Kontakt: Anna Axelsson, jonna.hedlund@east.cci.se

100-listan

Det behövs fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser! Därför finns 100-listan. Ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater. 100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen och för att få fler kvinnor i styrelserummen. Listan består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.

Kontakt: Jonna Hedlund, jonna.hedlund@east.cci.se

VES

Vision East Sweden, VES, samlar ett 20-tal av regionens största företag i Östergötland och Sörmland. Gruppen är tillväxtinriktad och kraftsamlar tillsammans med Handelskammaren för att bli en positiv med och motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid, hur vi ska marknadsföra oss och hur vi ska bli än mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare.

Maria Björk Hummelgren, maria.hummelgren@east.cci.se

Shipping

Nätverk för dig som arbetar med internationell handel. Inom nätverket kan medlemmarna fördjupa sin kompetens, bredda sina kontaktytor, utbyta erfarenheter och få inspiration till att lösa sitt företags uppgifter bättre och effektivare. Vid varje mötestillfälle fokuserar gruppen kring ett tema och bjuder in externa personer som tar upp intressanta och aktuella ämnen.

Anneli Forsman, anneli.forsman@east.cci.se

Bright East

Bright East är nätverket för dig mellan 20 och 35 år och som kanske är i början av din karriär, nyligen flyttat hit eller precis ska ut i yrkeslivet efter studierna . I nätverket träffas man för att inspirera och låta sig inspireras, knyta nya kontakter, diskutera idéer och kanske sjösätta nya planer tillsammans.  Bright East är regionens mest spännande karriärnätverk för de nya generationer som idag och i framtiden kommer att utgöra drivkraften i vår del av världen!Diskussion, mingel och nya kontakter är grundpelare på träffarna.Bright East drivs av: Öst Media, , Science Park Mjärdevi, Norrköping Science Park, Skill, Lundbergs och Östsvenska Handelskammaren.

Kontakt: Zara Thörnfelt, zara.thornfeldt@east.cci.se

Gränslös Frukost

Under frukostträffar ges företagare chansen att finna nya medarbetare. När företag ökar sin sökbara krets av personer som kan vara intressanta att anställa, ökar chanserna att hitta rätt. På Gränslös frukost kan du hitta din nästa stjärna!Under frukostarna ges tid att prata med arbetssökande och berätta om ditt företag. Gränslös frukost arrangeras i olika städer i vår region vid varje tillfälle.

Kontakt: Lotti Bjuvander, lotti.bjuvander@east.cci.se

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Jonna Hedlund

Projektledare 100-listan & CSR East Sweden

Anneli Forsman

Anneli Forsman

Ekonomi och Handelsdokument

Zara Thörnfeldt

Marknadsassistent, föräldraledig

Lotti Bjuvander

Projektledare kompetens & integration

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Event

Hej medlemmar! Så glada vi är att ni vill ta del av...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...