Östsvenska Handelskammaren

Rätt nätverk för ditt företag

Östsvenska Handelskammaren är regionens största affärsnätverk. Närmare 1000 företag samlas hos oss för att få kunskap, inspiration och utbyta erfarenheter och göra affärer med varandra.
Inom Handelskammaren finns ett flertal nätverk som riktar sig till företag och personer med specifika och gemensamma intressen.

ESIC

East Sweden Infra Cluster, ESIC, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC ger affärschanser, främjar tillväxt och är en plattform för information och marknadsföring.

Kontakt: Charlotta Elliot, info@esic.se

Besök East Sweden Infra Cluster

100-listan

Det behövs fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser! Därför finns 100-listan. Ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater. 100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen och för att få fler kvinnor i styrelserummen. Listan består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.

Kontakt: Jonna Hedlund, jonna.hedlund@east.cci.se

Besök 100-listan

VES

Vision East Sweden, VES, samlar ett 20-tal av regionens största företag i Östergötland och Sörmland. Gruppen är tillväxtinriktad och kraftsamlar tillsammans med Handelskammaren för att bli en positiv med och motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid, hur vi ska marknadsföra oss och hur vi ska bli än mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare.

Kontakt: Maria Björk Hummelgren, maria.hummelgren@east.cci.se

Besök Vision East Sweden

Nätverket för ledande befattningar inom HR

Ett nytt modernt nätverk där HR-praktiker skapar mervärde för varandra; där du utvecklas i din roll och där du får hjälp att hålla koll på det senaste inom området. Vi vänder oss till dig som jobbar med ledande befattningar inom HR. För att få ut det bästa av lärande och stöd i din roll som HR-praktiker har du har även möjlighet att addera personlig coaching mellan nätverksträffarna.

Nätverket kommer att dra i gång under hösten 2022.

Kontakt: Anna Högberg, anna.hogberg@east.cci.se

Besök nätverket

Kommunikations- och marknadschefer

För dig som leder ett team inom kommunikation och/eller marknadsföring och som vill utvecklas i rollen genom erfarenhetsutbyte, inspiration och feedback från andra i liknande yrkesroll. Tillsammans tar gruppen upp aktuella utmaningar och möjligheter. Workshops leds av erfarna nätverksledare som får deltagarna att se nya perspektiv och möjligheter. Vi träffas fyra gånger under året och mellan träffarna håller vi kontakten via en sluten facebookgrupp. Varje träff innehåller nätverkande och workshops/diskussioner. 

Kontakt: Rickard Widgren, rickard.widgren@east.cci.se

Besök nätverket

Nätverket för vd i större tillväxtbolag

Är du vd på ett tillväxtbolag och vill vidareutveckla din tillväxtresa? Tillväxt tillsammans är nätverket för dig som är vd för ett tillväxtbolag med en omsättning på minst 60 miljoner, och vill vidareutveckla din kompetens kring tillväxt.
Nätverket består av en skräddarsydd grupp av 8-12 deltagare som genom kompetensutbyte, strategiutveckling, rundabordssamtal och workshops ledda av en erfaren nätverksledare diskuterar aktuella case och utmaningar kopplat till de egna bolagen för att nå en större tillväxt.

Kontakt: Simon Helmér, simon.helmer@east.cci.se

Besök nätverket

Shipping

Nätverk för dig som arbetar med internationell handel. Inom nätverket kan medlemmarna fördjupa sin kompetens, bredda sina kontaktytor, utbyta erfarenheter och få inspiration till att lösa sitt företags uppgifter bättre och effektivare. Vid varje mötestillfälle fokuserar gruppen kring ett tema och bjuder in externa personer som tar upp intressanta och aktuella ämnen.

Kontakt: Anneli Forsman, anneli.forsman@east.cci.se

Besök Shipping

Bright East

Bright East är regionens mest spännande nätverk för dig som är i början av karriären och vill utöka ditt kontaktnät under avslappnade former. Kanske har du nyligen flyttat hit eller är snart färdig med studierna? Då är Bright East det självklara forumet för dig! Du blir en del av ett nätverk som drivs av kunskap och inspiration tillsammans med drivna personer som skapar framtiden för vår region. Bright East drivs av: Linköping Science Park, Skill, Lundbergs och Östsvenska Handelskammaren.

Kontakt: info@east.cci.se

Besök Bright East

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Anneli Forsman

Projektledare Handelsdokument och Ekonomiassistent

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Jonna Hedlund

Projektledare 100-listan och styrelsefrågor

Rickard Widgren

Kommunikationschef

Simon Helmér

Vd

Relaterat innehåll

Kalender

Välkommen till vår kalender! Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar som...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...