Östsvenska Handelskammaren

Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren bildades 1913 och är regionens största affärsnätverk med cirka 850 medlemsföretag som har uppskattningsvis 50 000 medarbetare.
Vi har kontor i Norrköping och Linköping men våra möten sker överallt i regionen som innefattar Östergötland, Sörmland och Gotland.

Handelskammarens vision är: ”Framåt tillsammans för tillväxt och lyskraft” – våra värdeord: Driv, hjärta, skärpa”

Östsvenska Handelskammaren bidrar med expertkunskap, kvalificerade konsulttjänster och utbildningar som utvecklar dina affärer.

Vi ger dig nya kontakter, nätverk och inspirerande mötesplatser så att du kan utveckla dina affärer, din organisation och ditt ledarskap. Vi driver de näringspolitiska frågorna som skapar bättre förutsättningar för regional attraktivitet, företagande och positiv samhällsutveckling. Vi är politiskt obundna, arbetar för ökad tillväxt och bidrar till våra medlemmars affärer – lokalt, regionalt och globalt.

Organisation och koncern

Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare. Våra tjänster och erfarenheter bidrar till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer – lokalt, regionalt och internationellt.

Östsvenska Handelskammaren har kontor i Linköping och Norrköping samt representation i Visby. Handelskammaren har det helägda dotterbolaget Östsvenska Handelskammarens Service AB. Bolagets styrelse är identisk med föreningens styrelse i arbetsutskott. (Ordförande, representant Gotland, representant Sörmland, representant Östergötland, VD). Två tredjedelar av Handelskammarens anställda är anställda i servicebolaget.

Anrik historia

Handelskammarens historia börjar 1599 i Marseille. Då bildades en organisation som skulle skydda den franska handeln från pirater i Medelhavet. 100 år senare var Handelskammaren väletablerad i stora delar av Europa.

I mitten av 1800-talet påbörjade man i Sverige en diskussion som pågick i 50 år. Skulle vi göra som Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien som hade obligatoriskt medlemskap för sina företag, eller som Storbritannien och Portugal, där medlemskapet var frivilligt?

1902 var diskussionen över och den första svenska Handelskammaren startade i Stockholm. Förebilden var landstingens demokratiska organisation med fullmäktige som utser en styrelse, och företagens medlemskap skulle vara frivilligt. Huvuduppgiften blev att skapa bra förutsättningar för näringslivet i den egna regionen och främja handel över gränserna. Under de kommande tio åren – i takt med järnvägens utbyggnad – spreds fenomenet över landet.

Östsvenska Handelskammaren bildades 1913 och ägs och drivs av företag med medarbetare i Östergötland, Sörmland och på Gotland.

Relaterat innehåll

Bli medlem hos Östsvenska Handelskammaren som är regionens största affärsnätverk.

Bli medlem

Här ansöker du om att bli medlem i Östsvenska Handelskammaren. Vi kommer...

Kontakt på Östsvenska Handelskammaren

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Kalender

Välkommen till vår kalender! Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar som...