Östsvenska Handelskammaren

Jämställda bolagsstyrelser är mer lönsamma - därför finns 100-listan

100-listan är ett nätverk till för att hjälpa företag att öka lönsamheten genom ett aktivt styrelsearbete och att lyfta styrelsekompetenta kvinnor som vill ta sig ann styrelseuppdrag. Här kan du hitta din nästa styrelseledamot eller ansöka till listan.

På listan kan du söka efter en viss kompetens, placeringsort ett specifikt namn. Tillsammans har ledamöterna bred kompetens och erfarenhet vilket innebär stor chans för dig att hitta relevanta kandidater!

Om du som kvinna vill vara med på listan ansöker du här nedan. Är du redan med på 100-listan och vill uppdatera dina uppgifter? Klicka här.

Rätt kompetens till företagen och i styrelserummen

100-listan arbetar för att öka styrelsekompetensen och för att fler styrelser ska vara jämställda. Förutsättningarna för högre lönsamhet och innovationskraft hos företag ligger till stor del hos styrelsen – med ett aktivt och jämställt styrelsearbete ökar du förutsättningarna markant.

Brist på kompetens är näringslivets största hinder för tillväxt. Vi behöver säkerställa att befintliga och nya företag i vår region har tillgång till rätt kompetens både idag och imorgon. Det handlar om spetskompetens likväl som bredd för näringslivets tillväxt och utvecklingsmöjligheter

Studier och forskning visar att jämställda styrelser är mer lönsamma – trots detta består regionens styrelser endast av 25 % kvinnor och andelen har de senaste fem åren ökat med 7 %. 100-listans senaste undersökning visar också att det är 39 % av regionens företag som inte har en enda kvinnlig ledamot. Om företag har en kvinnlig vd eller kvinnlig styrelseordförande tenderar styrelsen att vara mycket mer jämställd, där är andelen kvinnliga ledamöter 41 %. Det är dock endast 13 % av företagen som har en kvinnliga vd och 10 % som har en kvinnlig styrelseordförande.

Allt det här – det vill vi förändra! Vi vill att vår regions företag ska ligga i framkant när det kommer till tillväxt och konkurrenskraft, och då är styrelsens sammansättning viktig.

Så funkar 100-listan

Att använda dig av 100-listan är helt kostnadsfritt och listan utgör en värdefull kompetensbank för bolagsstyrelser som vill rekrytera externa ledamöter. Vår kompetensbank, som är helt publik, tillhandahåller kvalificerade kvinnor med bred kompetens och erfarenhet som är intresserade av att ta sig ann nya styrelseuppdrag och vill bidra till företags utveckling. Alla kandidater är utbildade inom styrelsearbete och har relevant erfarenhet, därmed säkerställer vi att de är väl förberedda för att bidra till din organisations framgång.

Hitta din nästa ledamot
På 100-listan finns styrelsekompetenta kvinnor som söker styrelseuppdrag.

Sök efter kompetens
Använd filterfunktionen för att få fram kandidater med rätt kompetens utifrån din styrelses behov.
Kontakta kandidaten
Kontakta kandidaten och påbörja din styrelserekrytering redan idag.


Varje kandidat har definierat sina tre främsta kompetensområden i sin profil, vilket gör att du och din styrelse effektivt kan bedöma vilka kandidater som är relevanta för uppdrag hos just er. Det ger även bolag möjlighet att aktivt leta efter kandidater som kan tillföra en viss kompetens som behövs framåt. Som resultat av detta kan bättre beslut fattas, innovationen öka och konkurrenskraften förstärkas vilket i sin tur ofta leder till ökad lönsamhet.

Totalt finns 24 spetskompetenser att filtrera på när du bedömer om kandidaten är relevant för en styrelseposition hos er. Dessa kompetenser är noga utvalda för att omfatta en bred och mångsidig uppsättning färdigheter som kan vara avgörande för en effektiv styrning av bolaget. Några av spetskompetenserna inkluderar:

Genom att ha en förståelse för vilka kompetenser som behövs och aktivt söka efter dem i vår kompetensbank kan ditt bolag aktivt skapa en styrelse som är väl rustad att möta de utmaningar och möjligheter som framtidens affärsmiljö innebär.

Nyheter

Senaste nytt om 100-listan.

Nyhet

Jämställda styrelserum är en tillväxtfråga


Debatt

Fyra handelskamrar skriver gemensamt i Dagens Industri.

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport


Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt


100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser…

Partners till 100-listan

GULDPARTNERS

BRONSPARTNERS

ALMI
LF_Logo_Ostgota_Vanster_RGB
linkopingskommun
Logotyp Intellecta
nkpg
region
GAIA
swedbank-kopia-1

ÖVRIGA PARTNERS

bildvision
glimstedt_ny
region_sormland
logga-outlines-transperent-bakgrund-600x523
promotionhuset
gotland
hejdlosa
bokstrom
sundis
logo-nykoping-wbg-600x123
Styrelseakademien Östsverige

Vill du också bli partner?

Ring så berättar vi mer om 100-listans olika partnerskap!

Uppdatera dina uppgifter

Vill du som redan är med på 100-listan uppdatera dina uppgifter kontaktar du:
E-post:
lihvia.soderdahl@east.cci.se

Kontakt

Lihvia Söderdahl

Projektledare 100-listan