Statistiska rapporter om medlemmarnas inställningar

Östsvenska Handelskammaren driver frågor som våra medlemmar tycker är viktiga. Därför behöver vi ofta undersöka vad du som medlem anser om vissa frågor. Det gör vi bland annat genom att skicka ut enkäter. Svaren som kommer in sammanställer vi i rapporter, som blir värdefull information för oss i vårt fortsatta arbete för att göra livet som företagare i vår region enklare och lönsammare.

Relaterat innehåll

Påverkan

En plats där det är enkelt att starta, driva och utveckla företag...

Vision East Sweden

Ett tjugotal av de största och mest engagerade företagen i Östergötland, Sörmland...