Påverkan

>> Rapport: Ostlänken och hållbar regional utveckling 2018-10-22

>> Rapport – Företagande på landsbygden
2018-06-29

>> Rapport – Kompetensbehov i East Sweden
2018-04-26

>> Rapport – Valåret 2018
  2018-01-15

>> Rapport: Jobbigt nu – bättre sen!
 2017-06-07

>> Ostlänkens tillväxteffekter – rapport om Ostlänkens förväntade tillväxteffekter under byggtiden 2017-01-18

>> Rapport – Det amerikanska presidentvalet 2016 2016-11-08

>> Samhällsanalys av potentialen för regionen East Sweden 2016-05-01

>> Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken
2015-02-24

>> Kompetensbehovsanalys i samband med byggandet av Ostlänken 2013 – 05 -30