Östsvenska Handelskammaren

Regional kraftsamling för Ostlänken och stadsutveckling

ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC ger affärschanser, främjar tillväxt och är en plattform för information och marknadsföring kopplade till infrastruktur i den östsvenska regionen.

ESIC är ett nätverk med fokus på infrastruktur

Nyheter

Senaste nytt hos ESIC

Nyhet
järnväg

Ny järnväg i södra Sverige – efter påtryckningar från näringslivet

Infrastruktur

Vi handelskamrar i södra Sverige har länge bedrivit ett intensivt opinionsarbete kring näringslivets behov av infrastruktursatsningar och pekat på det...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

”Här finns en del att oroa sig för”

Infrastruktur

Charlotta Elliot kommenterar Trafikverkets besked om Ostlänken.

Initiativtagare och grundare av ESIC