Östsvenska Handelskammaren

ESIC - nätverket inom infrastruktur och stadsutveckling

ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett värdeskapande nätverk inom infrastruktur och hållbar stadsutveckling. Sedan 2014 utgör vi ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC är en del av Östsvenska Handelskammaren.

Klustret har närmare 200 medlemsföretag inom olika affärsområden och fungerar som en samlingspunkt för att möjliggöra affärschanser, främja tillväxt och är en informationsplattform för kunskap, information och marknadsföring. Det är nu grunden läggs för hur det regionala näringslivet formerar sig inför de stora infrastrukturprojekten. Samarbete och nätverkande tror vi är nödvändigt om företagen ska kunna konkurrera om dessa uppdrag och bli attraktiva för entreprenörer och upphandlingsansvariga i olika led. Initiativtagare och grundare av ESIC är: Södertälje-, Trosa-, Nyköping-, Norrköping- och Linköpings kommun, Region Sörmland och Region Östergötland.

Vi genomför aktiviteter där våra medlemmar träffas och knyter kontakter. Vi har våra uppskattade ESIC-luncher med senaste informationen om stadsomvandling i regionen och om Ostlänken förstås. Vi arrangerar även kompetenshöjande seminarier samt intressanta studiebesök.

Kontakt

charlotta40

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Relaterat innehåll

snabbtag

Ostlänken

Ostlänken är anledningen till att ESIC startades. Att hålla sig uppdaterad kring...