Östsvenska Handelskammaren

Ostlänken - startskottet för ESIC

Ostlänken är anledningen till att ESIC startades. Att hålla sig uppdaterad kring hela projektet är en grannlaga uppgift. På denna sida hittar du en kort sammanfattning av läget under några aktuella frågeställningar.

Varför behövs Ostlänken?

Det är trångt på spåren! Det är fler som vill åka tåg och mer gods som behöver transporteras än någonsin. Allt får helt enkelt inte plats på befintliga spår, som dessutom har eftersatt underhåll och inte håller måttet.

Ostlänken är en förutsättning för arbetsmarknadsförstoring, enklare regional pendling, mer godstrafik på järnväg, förbättrad tillförlitlighet i järnvägssystemet och förbinder dessutom Sveriges 3:de största utrikesflygplats med spårtrafik.

Är det beslutat att Ostlänken ska byggas?

Ostlänken är beslutad av regering och riksdag genom att den ingår i nationella infrastrukturplanen 2022-2033. Efter valet hösten 2022 har den nya regeringen lämnat in en följemotion om ett stopp för utbyggnad av ny höghastighetsjärnväg och även efterfrågat en genomlysning av de namngivna projekten Ostlänken, Hässleholm-Lund samt Borås-Göteborg.

Det finns alltså inget som säger att Ostlänken inte ska byggas och Trafikverket arbetar vidare enligt det beslut som finns – att Ostlänken ska byggas och vara klar att tas i bruk i sin helhet år 2035.

Varför tar det sån tid att bygga Ostlänken?

Projektet är det största järnvägsbygget i modern tid i Sverige. Under arbetets gång har Trafikverket fått mer kunskap om markförhållanden och annat som påverkar byggnationen och med den nya kunskapen har man gjort en tidplan som också tar mer hänsyn till osäkerheter i form av överklaganden, beslutsprocesser mm. Att planera och bygga järnväg är komplext och Ostlänken involverar dessutom med fem kommuner och tre län.

Kortfakta om Ostlänken

  • 16 mil ny dubbelspårig stambana
  • Går genom 3 län
  • 5 kommuner
  • 5 nya resecentrum byggs
  • 25 procent av Ostlänken byggs på bro eller i tunnel
  • Maxhastighet 250 kilometer i timmen
  • Preliminär byggtid 2024-2034, öppnar för trafik 2035

Kontakt

charlotta40

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Relaterat innehåll

EO1A1442 1

Medlemmar

Klustret är öppet för alla regionens företag som ser affärschanser inom århundradets...

shutterstock 329908916

Om ESIC

ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett värdeskapande nätverk inom infrastruktur och...