Östsvenska Handelskammaren

EUR 1-Certifikat

Planerar ditt företag att exportera varor till ett land som har ett frihandelsavtal med EU? Genom att nyttja ett EUR-1-certifikat kan ni potentiellt undvika importtullar. Det är de 11 regionala Handelskamrarna i Sverige som, på uppdrag av Tullverket, kan utfärda detta certifikat för er.

Villkoret är att varan är en så kallad ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med ett varucertifikat EUR 1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR 1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara.

Ni ansöker om ert EUR 1-certifikat digitalt i essCert. Ingen extra kostnad – men högre säkerhet och snabbare ledtid.

Så här ansluter du dig till essCert:

  1. Ladda ner och fyll i detta formulär (formal undertaking)
  2. Skicka formuläret till register@esscert.com
  3. Den primära kontaktpersonen får ett välkomstmejl med inloggningsuppgifter.
  4. Nu kan du ansöka om handelsdokument online via essCert!

Observera att essCert fungerar allra bäst med Google Chrome som webbläsare.

Från och med 1 januari 2022 tar vi endast emot ansökan digitalt via essCert. Ej längre manuellt.

I dessa länder kan du använda EUR 1-certifikat

Komplett lista hittas här hos Tullverket.

Tips om Frihandelsguiden

Frihandelsguiden är ett hjälpmedel för att underlätta för dig att ta reda på om en viss vara:

  • får tas upp i ett varucertifikat EUR 1
  • ska omfattas av en fakturadeklaration
  • ska tas upp i en leverantörsdeklaration

Med hjälp av frihandelsguiden kan du komma fram till vad som gäller för din vara utan att behöva känna till alla regler i detalj. Du hittar den på Frihandelsguiden

EUR-1-certifikat

Att fylla i ett EUR.1-certifikat

Ansökan om A.TR.

Mall att fylla i A.TR.

Handelskammaren kan ej utfärda dessa dokument utan vi hänvisar till Tullen.

Vanliga frågor & svar

När används en EUR.1?

Den används till de länder som har slutit frihandelsavtal med EU. Den ger tullförmån för varor tillverkade inom gemenskapen.

Behövs det en fakturakopia vid utfärdande av EUR 1?

Ja, det behövs alltid en fakturakopia som styrker ursprunget.

Går det att utfärda en EUR 1 i efterhand?

Ja, det går att utfärda en EUR 1 i efterhand eller som ersättning för förlorat originalcertifikat.

Kontakt

Anneli Forsman

Projektledare Handelsdokument och Ekonomiassistent

Anna Högberg

Ekonomi- och HR-ansvarig