Östsvenska Handelskammaren

Betrodd tredje part

Östsvenska Handelskammaren är både oberoende och opolitisk och har en lång och stark tradition som betrodd tredje part.

Betrodd tredje part

En betrodd tredje part är en person eller organ som erkänns vara oberoende av inblandade parter vad det avser ärendet som behandlas.

Handelskammaren är en oberoende och pålitlig tredje part, som är fristående från statliga, kommunala och privata företag. Denna särställning gör att vi regelbundet anlitas när två företag ska ingå affärsavtal.

Denna unika position ger oss möjlighet att tillhandahålla olika affärstjänster som våra medlemsföretag kan dra nytta av, inklusive tjänster som besiktning och värdering, källkodsdeponering, skiljeförfarande, medling och tvistlösning

Läs mer om hur vi kan hjälpa till som betrodd tredje part:

Läs mer: Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut