Östsvenska Handelskammaren

Oberoende tredje part vid offentlig upphandling - säkerställ korrekt process

Se till att få din bit av kakan! I Sverige köper den offentliga sektorn för ca 500 miljarder kronor varje år. Inom EU är motsvarande siffra 13 000 miljarder kronor, eller mer än sex gånger så mycket som värdet av Sveriges årliga samlade produktion av varor och tjänster.

Tredje part vid offentlig upphandling

Handelskammarens roll vid offentlig upphandling

För att säkerställa en rättvis och hemlig anbudsöppning i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) kan du vända dig till Handelskammaren som en oberoende tredje part.

Processen går till på följande sätt:

Anbudsöppningen genomförs av minst två personer som den upphandlande enheten har utsett för ändamålet. Om så önskas kan anbudsgivare begära närvaro av en representant utsedd av Handelskammaren. Kostnaden för detta åligger anbudsgivaren.

Handelskammarens representant övervakar att samtliga anbud öppnas på rätt sätt, att anbuden har inkommit i rätt tid och att de dokumenteras korrekt.

Anbuden sammanställs i en öppningsförteckning, även känd som öppningsprotokoll, som ska bekräftas av de närvarande vid förrättningen. I Sverige tillåts inte någon av anbudsgivarna att närvara vid anbudsöppningen på grund av sekretessen som omger alla anbud och ansökningar under pågående upphandling.

Läs mer: Handelskammaren är fristående från stat, kommun och enskilda företag och därför anlitas vi ofta som så kallad betrodd eller oberoende tredje part.

Relaterat innehåll

Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren bildades 1913 och är regionens största affärsnätverk med cirka 850...

Kontakt på Östsvenska Handelskammaren

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Kalender

Välkommen till vår kalender! Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar som...