Östsvenska Handelskammaren

För dig som handlar med Ryssland, Belarus eller Ukraina

På den här sidan samlar vi information och länkar för att stötta dig som handlar med Ryssland, Belarus och Ukraina eller har anställda på plats i landet. Vi följer utvecklingen och sidan uppdateras löpande.

Händelseutvecklingen i Ukraina får konsekvenser för de företag som handlar med Ryssland, Belarus och Ukraina eller har anställda på plats i landet. Som näringslivets mötesplats samlar vi information och länkar som kan vara till stöd till dig som företag.

ENKÄT

Med anledning av situationen i Ukraina har vi skickat ut en enkät till våra medlemsföretag i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Syftet med undersökningen är att få en bredare, samlad bild av hur situationen påverkat det regionala näringslivet.

SEMINARIUM

LÄNKAR FÖR MER INFORMATION:

FÖR FRÅGOR OM SANKTIONER & DIN AFFÄR

Kommerskollegium, myndigheten för utrikeshandel och EU:s inre marknad, har öppnat upp ett telefonnummer för bolag som har frågor kopplat till sanktionerna. Telefon: 08-690 49 20

För dig som har handel och/eller etablering i Ryssland är advokatbyråer och din bank viktiga parter att ta kontakt med. 

FÖR JURIDISKA FRÅGOR ELLER RÅDGIVNING

FÖR KONTAKT MED FÖRETAGSJOUREN I ÖSTERGÖTLAND

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Jesper Öhrn på Västsvenska Handelskammaren har ställt några av de vanligaste frågorna till tre olika experter. Intervjuerna är gjorda 3 mars, observera att förutsättningarna kan förändras fort:

Kan man skicka varor till Ryssland nu?
Anders Leissner, sanktionsexpert Vinge advokatbyrå.

Hur avgör man om företagets varor innefattas av sanktioner idag?
Anders Leissner, sanktionsexpert Vinge advokatbyrå.


Hur kan sanktionerna komma att utvecklas?

Anders Leissner, sanktionsexpert Vinge advokatbyrå.


Kan svenska företag göra betalningar med Ukraina och Ryssland?

Maria Furunger, Risk Manager på Nordea.


Vad ska bolag med etablering i Ryssland eller som har affärer med landet fokusera på i nuläget?

Heinz Sjögren, vd Svensk-Ryska Handelskammaren.

Kontakt

Emma Meijer

Projektledare Internationell Handel

Simon Helmér

Vd

Relaterat innehåll

Handelsdokument

Östsvenska Handelskammaren utfärdar handelsdokument som förenklar din internationella handel. Handelskammaren legaliserar ursprungscertifikat,...

Internationell handel

Östsvenska Handelskammaren har många medlemsföretag som importerar och exporterar och vi genomför...