Östsvenska Handelskammaren

Hållbarhet

Vi på Handelskammaren vet att hållbarhet är en av våra viktigaste frågor framåt, att det är en central fråga för våra medlemmar såväl som för hela regionen. Tillsammans ska vi ta lärdom av varandra för att bygga en hållbarare region och framtid!

Globala malen karta swe

Näringslivet har tagit täten i arbetet för att uppfylla Agenda 2030 och klimatmålen. Drivkrafterna för hållbar tillväxt genom elektrifiering, sunda arbetsvillkor och cirkulär ekonomi har lett till stora investeringar för långsiktig omställning. Handelskammaren driver på för att politiken ska gynna hållbart företagande och inte ge efter för kortsiktighet eller populism som drar utvecklingen åt fel håll.

Ett hållbart företagande är ett lönsamt företagande. Det handlar om att rusta sitt företag för dagens och morgondagens utmaningar, såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Att locka kunder likväl som kompetens till den hållbara affären och attraktiva arbetsplatsen. Därför ska vi se till att alla Handelskammarens aktiviteter och engagemang genomsyras av dessa frågor. En hållbar tillväxt utgår från en ekonomi och tillvaro i balans och framtida utveckling, där verksamheter kan växa i önskad takt och där företagsledning och medarbetare mår bra.

Östsvenska Handelskammaren levererar inspiration, nätverk och erfarenhetsutbyte till alla våra cirka 850 medlemsföretag. Vi arrangerar tillfällen att mötas med hållbarhet i fokus, driva opinion med särskilt fokus på grön omställning och energiförsörjning, samt engagera oss i regionala samarbeten.

East Sweden Sustainability Award – årligt pris med fokus hållbarhet

Östsvenska Handelskammaren vill lyfta fram goda exempel på verksamheter som lyckats skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att årligen dela ut ett pris. I en tid där företagens rapporteringsskyldighet är stor och där medias granskning ofta fokuserar på brister, vill vi visa upp att det finns många goda krafter som vill göra rätt och som lyckas, i det stora likväl som i det lilla.

Läs mer om East Sweden Sustainability Award

Kontakt

maria300

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Kontakt på Östsvenska Handelskammaren

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

kalender3

Kalender

Välkommen till vår kalender! Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar som...