Östsvenska Handelskammaren

Inspiration och kunskap inom hållbarhet

Vi på Handelskammaren vet att hållbarhet är en av våra viktigaste frågor framåt, att det är en central fråga för våra medlemmar såväl som för hela regionen. Tillsammans ska vi ta lärdom av varandra för att bygga en hållbarare region och framtid!

Hållbarhet handlar om mer än en god miljö och leva och verka i. En hållbar tillväxt utgår från en ekonomi och tillvaro i balans och framtida utveckling, där verksamheter kan växa i önskad takt och där företagsledning och medarbetare mår bra. Östsvenska Handelskammarens syn på hållbarhet utgår från FN:s 17 globala mål om ekonomisk, social och klimatmässig hållbarhet.

Östsvenska Handelskammaren levererar inspiration, faciliterar nätverkande och erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsområdet till alla våra cirka 850 medlemsföretag.

Vi arrangerar tillfällen att mötas med hållbarhet i fokus, driva påverkansfrågor med särskilt fokus på grön omställning och energiförsörjning, samt engagera oss i regionala samarbeten kring de globala målen.

Ett hållbart företagande är ett lönsamt företagande. Det handlar om att rusta sitt företag för dagens och morgondagens utmaningar, såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Att locka kunder likväl som kompetens till den hållbara affären och attraktiva arbetsplatsen. Därför ska vi se till att alla Handelskammarens aktiviteter och engagemang genomsyras av hållbarhet.

East Sweden Sustainability Award

Östsvenska Handelskammaren vill lyfta fram goda exempel på verksamheter som lyckats skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att årligen dela ut ett pris. I en tid där företagens rapporteringsskyldighet är stor och där medias granskning ofta fokuserar på brister, vill vi visa upp att det finns många goda krafter som vill göra rätt och som lyckas, i det stora likväl som i det lilla.

Läs mer om East Sweden Sustainability Award

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Kalender

Välkommen till vår kalender! Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar som...