Östsvenska Handelskammaren

Handelskammaren hyllar hållbara företag med East Sweden Sustainability Award

Östsvenska Handelskammaren vill lyfta fram goda exempel på verksamheter som lyckats skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att årligen dela ut ett pris. I en tid där företagens rapporteringsskyldighet är stor och där medias granskning ofta fokuserar på brister, vill vi visa upp att det finns många goda krafter som vill göra rätt och som lyckas, i det stora likväl som i det lilla.

Fokus ligger på viljan och ambitionen att skapa varaktig förändring och hållbarhet på längre sikt.Priset syftar till att belöna verksamheter som jobbar strategiskt och målinriktat med hållbarhet, men också till att inspirera fler till att välja hållbarhet som förhållningssätt till sitt företagande eller sin gärning. För att ge dessa goda förebilder den uppmärksamhet de förtjänar, delas priset årligen ut vid Östsvenska Handelskammarens årsmöte med start år 2019.

Priset

Priset tilldelas den person, organisation eller det företag som utnämnts som vinnare för respektive år och består av två delar. Dels utmärkelsen i sig med diplom som överräcks vid årsmötet, dels en prissumma om 10 000 kr som vinnaren får skänka vidare till annan verksamhet som bidrar till ökad ekonomisk samt social eller ekologisk hållbarhet i den östsvenska regionen.

Kriterier

Priset ska tilldelas en person, organisation eller företag som gjort viktiga insatser för att öka ekonomisk samt ekologisk eller social hållbarhet i den östsvenska regionen.  Den närmare inriktningen på vilket hållbarhetsarbete som ska belönas, bestäms för respektive år av Östsvenska Handelskammaren.

Nominering

Medlemmar i Östsvenska Handelskammaren har rätt att nominera kandidater till priset. Nomineringsperioden pågår under en månad, med start två månader respektive slut en månad före aktuellt års årsmöte.

Jury

Östsvenska Handelskammarens styrelse, genom ordförande och VD. Juryn ska värdera inkomna nomineringar men är inte begränsade till dessa. Juryns beslut är enhälligt och går ej att överklaga.

Priset ska tilldelas en person, organisation eller företag i den östsvenska regionen som gjort viktiga insatser inom hållbarhetsområdet.

Tidigare vinnare

2020 års pris tilldelades klädbutiken Varié i Norrköping och online.

”Varié erbjuder hållbar klädkonsumtion och hållbart mode utifrån en cirkulär affärsmodell som är en win-win för alla parter. Det är inte bara affärsidén i sig som andas nytänk utan de två ägarna Ann-Sofie Bergort och Linda Lövenlid inspirerar med sin energi och sina genuina värderingar till ökad kunskap och affärsmöjligheter både lokalt och nationellt. De kombinerar högsta servicenivå i sin fina butik i Knäppingsborg med en utmärkt webshop för de som inte har turen att bo här i vår region.”

Relaterade nyheter

Varié får årets hållbarhetspris

Vinnare av Östsvenska handelskammarens East Sweden Substainability Award 2020 är Varié! Vi tog ett snack med vinnarna i deras butik...

Michael Sterne får Handelskammarens hållbarhetspris

Michael Sterne blir den första vinnaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award. Det stod klart efter att juryn...

Kontakt

Jonna Hedlund

Projektledare 100-listan & CSR East Sweden

Relaterat innehåll

CSR East Sweden

Alla företag som vill sträva mot en mer hållbar framtid är välkomna...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...