Östsvenska Handelskammaren

Handelskammaren hyllar hållbara företag med East Sweden Substainability Award

Östsvenska Handelskammaren vill lyfta fram goda exempel på verksamheter som lyckats skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att årligen dela ut ett pris. I en tid där företagens rapporteringsskyldighet är stor och där medias granskning ofta fokuserar på brister, vill vi visa upp att det finns många goda krafter som vill göra rätt och som lyckas, i det stora likväl som i det lilla.

Fokus ligger på viljan och ambitionen att skapa varaktig förändring och hållbarhet på längre sikt.Priset syftar till att belöna verksamheter som jobbar strategiskt och målinriktat med hållbarhet, men också till att inspirera fler till att välja hållbarhet som förhållningssätt till sitt företagande eller sin gärning. För att ge dessa goda förebilder den uppmärksamhet de förtjänar, delas priset årligen ut vid Östsvenska Handelskammarens årsmöte med start år 2019.

Priset

Priset tilldelas den person, organisation eller det företag som utnämnts som vinnare för respektive år och består av två delar. Dels utmärkelsen i sig med diplom som överräcks vid årsmötet, dels en prissumma om 10 000 kr som vinnaren får skänka vidare till annan verksamhet som bidrar till ökad ekonomisk samt social eller ekologisk hållbarhet i den östsvenska regionen.

Kriterier

Priset ska tilldelas en person, organisation eller företag som gjort viktiga insatser för att öka ekonomisk samt ekologisk eller social hållbarhet i den östsvenska regionen.  Den närmare inriktningen på vilket hållbarhetsarbete som ska belönas, bestäms för respektive år av Östsvenska Handelskammaren.

Nominering

Medlemmar i Östsvenska Handelskammaren har rätt att nominera kandidater till priset. Nomineringsperioden pågår under en månad, med start två månader respektive slut en månad före aktuellt års årsmöte.

Jury

Östsvenska Handelskammarens styrelse, genom ordförande och VD. Juryn ska värdera inkomna nomineringar men är inte begränsade till dessa. Juryns beslut är enhälligt och går ej att överklaga.

Priset 2020

För 2020 års pris gäller följande:

Priset ska tilldelas en person, organisation eller företag i den östsvenska regionen som gjort viktiga insatser inom hållbarhetsområdet.

Nominera här

Tidigare vinnare

2019 års pris tilldelades Michael Sterne, kontorschef Handelsbanken Linköping, med motiveringen:

”Michael är en regional eldsjäl när det gäller hållbarhetsfrågor och att på riktigt ta ansvar för och bidra till ett bättre samhälle och en attraktiv region. Det gäller allt från att sponsra idrott på ett jämställt sätt, engagemang i Stadsmission till att ta plats i styrelsen för Tappra. När Michael tillträdde sin tjänst för 5 år sedan var han snabb med att se över sammansättning av bankens kontorsstyrelser. Här har Michael och hans kollegor på Handelsbanken gått i bräschen för att skapa balans och därmed öka mångfalden. Som första bank gick Handelsbanken också med som partner till 100-listan och har stöttat arbetet under alla år.”

Relaterade nyheter

Kontakt

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Relaterat innehåll

CSR East Sweden

Alla företag som vill sträva mot en mer hållbar framtid är välkomna...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...