Östsvenska Handelskammaren

Handelskammaren hyllar hållbara företag med East Sweden Sustainability Award

Östsvenska Handelskammaren vill lyfta fram goda exempel på verksamheter som lyckats skapa social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom att årligen dela ut ett pris. I en tid där företagens rapporteringsskyldighet är stor och där medias granskning ofta fokuserar på brister, vill vi visa upp att det finns många goda krafter som vill göra rätt och som lyckas, i det stora likväl som i det lilla.

Fokus ligger på viljan och ambitionen att skapa varaktig förändring och hållbarhet på längre sikt. Priset syftar till att belöna verksamheter som jobbar strategiskt och målinriktat med hållbarhet, men också till att inspirera fler till att välja hållbarhet som förhållningssätt till sitt företagande eller sin gärning. För att ge dessa goda förebilder den uppmärksamhet de förtjänar, delas priset årligen ut vid Östsvenska Handelskammarens årsmöte med start år 2019.

Priset

Priset tilldelas det företag som utnämnts som vinnare för respektive år och består av två delar. Dels utmärkelsen i sig med diplom som överräcks vid årsmötet, dels en prissumma om 10 000 kr som vinnaren får skänka vidare till annan verksamhet som bidrar till ökad ekonomisk samt social eller miljömässig hållbarhet i den östsvenska regionen.

Kriterier

Priset ska tilldelas ett företag som gjort viktiga insatser för att öka ekonomisk samt miljömässig eller social hållbarhet i den östsvenska regionen. Företaget ska ha varit verksamt i minst tre år. Den närmare inriktningen på vilket hållbarhetsarbete som ska belönas, bestäms för respektive år av Östsvenska Handelskammaren.

Nominering

Medlemmar i Östsvenska Handelskammaren har rätt att nominera kandidater till priset. Nomineringsperioden pågår under en månad, med start två månader respektive slut en månad före aktuellt års årsmöte.

Jury

Östsvenska Handelskammarens styrelse, genom ordförande och VD. Juryn ska värdera inkomna nomineringar men är inte begränsade till dessa. Juryns beslut är enhälligt och går ej att överklaga.

Tidigare vinnare

2021 års pris tilldelades transport- och logistikföretaget Alltransport i Östergötland AB.

”Alltransport erbjuder rikstäckande transport- och logistiklösningar med hållbart företagande som ledstjärna. I en bransch med många utmaningar, är Alltransport ett föredöme med högt satta mål vad gäller utsläpp, trafiksäkerhet, hälsa och arbetsvillkor. Under 2020 och pandemin har man ytterligare höjt ambitionen kring arbetsmiljö och trafiksäkerhet genom ”safety days” för såväl medarbetare som leverantörer. Företaget driver ett affärsstrategiskt och strukturerat hållbarhetsarbete, vilket genomsyrar verksamheten på ett sätt som inspirerar.”

Relaterade nyheter

Alltransport får Handelskammarens hållbarhetspris

Årets vinnare av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award är Alltransport i Östergötland AB!

Varié får årets hållbarhetspris

Vinnare av Östsvenska handelskammarens East Sweden Substainability Award 2020 är Varié! Vi tog ett snack med vinnarna i deras butik...

Michael Sterne får Handelskammarens hållbarhetspris

Michael Sterne blir den första vinnaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award. Det stod klart efter att juryn...

Kontakt

Emma Meijer

Projektledare 100-listan och styrelsefrågor

Relaterat innehåll

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Event

Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar. Du kan delta fysiskt eller...