Östsvenska Handelskammaren

Handelskammaren hyllar hållbara företag med East Sweden Sustainability Award

Östsvenska Handelskammaren vill lyfta fram goda exempel på verksamheter som lyckats skapa social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom att årligen dela ut ett pris. I en tid där företagens rapporteringsskyldighet är stor och där medias granskning ofta fokuserar på brister, vill vi visa upp att det finns många goda krafter som vill göra rätt och som lyckas, i det stora likväl som i det lilla.

Fokus ligger på viljan och ambitionen att skapa varaktig förändring och hållbarhet på längre sikt. Priset syftar till att belöna verksamheter som jobbar strategiskt och målinriktat med hållbarhet, men också till att inspirera fler till att välja hållbarhet som förhållningssätt till sitt företagande eller sin gärning. För att ge dessa goda förebilder den uppmärksamhet de förtjänar, delas priset årligen ut vid Östsvenska Handelskammarens årsmöte med start år 2019.

Priset

Priset tilldelas det företag som utnämnts som vinnare för respektive år och består av två delar. Dels utmärkelsen i sig med diplom som överräcks vid årsmötet, dels en prissumma om 10 000 kr som vinnaren får skänka vidare till annan verksamhet som bidrar till ökad ekonomisk samt social eller miljömässig hållbarhet i den östsvenska regionen.

Kriterier

Priset ska tilldelas ett företag som gjort viktiga insatser för att öka ekonomisk samt miljömässig eller social hållbarhet i den östsvenska regionen. Den närmare inriktningen på vilket hållbarhetsarbete som ska belönas, bestäms för respektive år av Östsvenska Handelskammaren.

Nominering

Medlemmar i Östsvenska Handelskammaren har rätt att nominera kandidater till priset, via mail till info@east.cci.se genom att ange företagsnamn samt motivering.

Jury

Östsvenska Handelskammarens styrelse, genom ordförande, Karin Ljungmark Malmström och vd, Simon Helmér. Juryn ska värdera inkomna nomineringar men är inte begränsade till dessa. Juryns beslut är enhälligt och går ej att överklaga.

Nomineringarna hanteras av, för Östsvenska Handelskammaren, en intern arbetsgrupp som förbereder underlag till juryn. Arbetsgruppen består utav Simon Helmér, Emma Meijer, Annika Bornström, Maria Björk Hummelgren och Rickard Widgren. Ytterligare kontroll av finalisterna kan förekomma.

Tidigare vinnare

X Shore är vinnare av East Sweden Sustainability Award 2022.

X Shore är elbåtstillverkaren som utmanar båtindustrin genom ny teknologi, innovativ forskning, smart design och hållbara material. Företaget arbetar strategiskt och föredömligt med långsiktig hållbarhet som tydligt definierar hela verksamheten, med stor målmedvetenhet kring koldioxidavtryck, effektiv tillverkning och smarta samt miljövänliga lösningar men även hög målsättning kopplat till rekrytering och personalfrågor. Därtill är X Shores produktionssatsning i Nyköping en stor källa till inspiration där företaget tar det maritima hantverket till en ny nivå.

Alltransport i Östergötland AB tilldelades priset 2021. År 2020 vann Varié priset och 2019 års pris tilldelades Michael Sterne på Handelsbanken.

Relaterade nyheter

Nyhet

Alltransport får Handelskammarens hållbarhetspris

Nyheter

Årets vinnare av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award är Alltransport i Östergötland AB!

Nyhet

Varié får årets hållbarhetspris

Nyheter

Vinnare av Östsvenska handelskammarens East Sweden Substainability Award 2020 är Varié! Vi tog ett snack med vinnarna i deras butik...

Nyhet

Michael Sterne får Handelskammarens hållbarhetspris

Nyheter

Michael Sterne blir den första vinnaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award. Det stod klart efter att juryn...

Kontakt

Emma Meijer

Projektledare Internationell Handel

Relaterat innehåll

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Kalender

Välkommen till vår kalender! Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar som...