Östsvenska Handelskammaren

Jenny Gustafsson

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Jenny Gustafsson

Jenny är jurist och ekonom i botten och idag arbetar hon som Investment manager för SAAB Ventures. I hennes uppdrag ligger att spinna in bolag till Saab samt spinna ut saab-teknologi i nya bolag. Hon är också engagerad i innovationsarbetet, och drivande i den interna verksamhetsutvecklingen. Jenny har lång erfarenhet av olika roller  inom ekonomi- och finans, teknik och bolagsdrift hon har fungerat bl.a. som analytiker, projektledare och även som Site Manager hos företagsinkubator .

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå