Östsvenska Handelskammaren

Jenny Gustafsson

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Jenny Gustafsson för 100-listan

Om Jenny Gustafsson

Jenny är jurist och ekonom i botten och idag arbetar hon som Investment manager för SAAB Ventures. I hennes uppdrag ligger att spinna in bolag till Saab samt spinna ut saab-teknologi i nya bolag. Hon är också engagerad i innovationsarbetet, och drivande i den interna verksamhetsutvecklingen. Jenny har lång erfarenhet av olika roller  inom ekonomi- och finans, teknik och bolagsdrift hon har fungerat bl.a. som analytiker, projektledare och även som Site Manager hos företagsinkubator .

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB