Östsvenska Handelskammaren

Bakgrund

Hösten 2014 inleddes en dialog mellan Östsvenska Handelskammaren och Q-gruppen (ett privat initiativ från engagerade kvinnor i regionen) i syfte att öka styrelsekompetensen.

Ett samarbete startades och med hjälp av ALMI, Norrköpings näringslivskontor, NuLink, Region Östergötland samt Tillväxtverket genomfördes en undersökning våren 2015 för att ta reda på hur det ser ut med kompetens och jämställdhet i styrelserna i Östergötland.

Resultatet av enkäten, som besvarades av ca 150 företag, visade tydligt att det var en snedfördelning i styrelserummen med endast 24 % kvinnor. Det blev starten för 100-listan. En nomineringskampanj drog igång, debattartiklar i ämnet publicerades, en urvalsprocess togs vid och den första listan presenterades i augusti 2015.

Uppföljande underökningar genomförs varje år och listan fylls löpande på. Det är fortfarande en snedfördelning men listan har hjälpt många företag att hitta sina nya styrelsemedlemmar.

Kontakt

Jonna Hedlund Östsvenska Handelskammaren

Jonna Hedlund

Projektledare 100-listan och styrelsefrågor - Föräldraledig

Relaterat innehåll

Nätverksträff i Linköping, LINK Business Center.

Listan

På listan finns över 100 kompetenta kvinnor där alla som är med...

Så funkar 100 listan Östsvenska Handelskammaren

Så funkar det

100-listan är en plattform för att hjälpa ditt företag att öka lönsamheten...