Östsvenska Handelskammaren

VES - storbolagen som satsar

Ett tjugotal av de största och mest engagerade företagen i Östergötland, Sörmland och Gotland kraftsamlar tillsammans med Östsvenska Handelskammaren i framtidssatsningen Vision East Sweden. En god grund har lagts i varumärket East Sweden. Nu vill initiativtagarna ta nästa steg för att bli Sveriges mest intressanta tillväxtregion.

Syftet med Vision East Sweden, VES, är att finnas som en positiv med- och motpart till de offentliga organisationerna i frågor om regionens framtid. Hur ska vi marknadsföra oss? Hur blir vi mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare. ”Tillsammans för internationell lyskraft!” är ett visionsprogram för framtidsregionen East Sweden, framtaget av näringslivet tillsammans med Östsvenska Handelskammaren. Här finns skarpa förslag för hur vår region ökar i attraktionskraft, hur fler ska vilja och kunna arbeta här, hur företagsklimatet förbättras och hur samarbetet mellan kommungränserna kan öka.

Öka regionens attraktivitet

Vi behöver öka vår regionala attraktivitet. Utmaningen är att öka kännedomen om East Sweden hos människor som inte bor eller verkar här. Här finns en fantastisk potential att med riktning mot framtiden visa vårt utbud mycket tydligare och mer kraftfullt. Det är nödvändigt om vår region ska ha en position i framkant och näringslivet goda förutsättningar för tillväxt. för att lyckas behöver vi vara prestigelösa, inkluderande, samarbetsvilliga och inse att konkurrensen inte är inom regionen – utan utanför.

Minska därför fokus på Östergötland och Sörmland och öka på det funktionella stråk som East Sweden är en del av. Våga profilera hela regionen som en sammanhållen marknad och de styrkor som vi har här. Vi vill se ett prestigelöst samarbete över kommun- och länsgränser och ett modigt och framåtinriktat politiskt ledarskap. På så vis kan East Sweden bli Sveriges mest spännande tillväxtregion – med internationell lyskraft.

Vision East Sweden föreslår:

 • Satsa dubbelt så mycket resurser på kommunikation runt East Sweden och låt den omfatta Business, Living och Visit
 • Öka antalet aktiviteter för att sprida East Sweden-varumärket
 • East Sweden utgår från Östergötland men låt inte administrativa gränser begränsa människor och företag som känner samhörighet – bjud in!
 • Öka kunskapen om de gröna näringarna och regionens framstående position inom hållbarhet i industrin, forskningen, företagsamhet och politiska målsättningar
 • Satsa på skolan och lärarutbildningen – utan bra skolresultat minskar regionens attraktivitet

Öka samarbetet över kommungränserna

Den regionala attraktiviteten ökar när alla kommuner visar sin styrka tillsammans. Bara Linköping och Norrköping har tillsammans 300 000 invånare. Hela regionen har en halv miljon. Politiker lyfter fram att samarbetet städerna emellan nu är starkt och livaktigt. Men vi tror att vi kan ännu bättre, bland annat genom att tydligare visa den samverkan som finns, stötta varandras initiativ och utmaningar samt strössla med ”offentliga kärleksförklaringar”.

Områden som integration, arbetsmarknadsfrågor, utbildning, besöksnäring, etablering och infrastruktur har potential för samarbete på en helt annan nivå än idag. Om kommuner och näringsliv har fokus på att få talanger och kapital till regionen, snarare än till sin egen kommun, så kommer de positiva effekterna spilla över i alla kommuner.

Vision East Sweden föreslår:

 • En fullständig samordning av arbetet för fler etableringar, företagsutveckling (till exempel science parks) och besök
 • Berätta tydligt för medborgare och näringsliv om de områden där framför allt regionens största kommuner samarbetar!
 • Öppna upp för en utredning om kommunsammanslagningar. Vårt lilla land är uppdelat i 290 byggstenar och många, flera av dem i vår region, har svårt att klara sitt offentliga åtagande idag

Fler som kan och vill jobba i vår region

Utmaningen att hitta kompetens är det största tillväxthindret för näringslivet i vår region. Hur kan vi hjälpas åt för att göra situationen bättre? Först när vi möjliggör resande och studier i hela East Sweden kan vi skapa ett effektivt utbildningssystem som matchar arbetsmarknadens behov. Det behövs därför en enad, regional ansats och specialisering av utbildningar för kompetenser såsom svetsare, byggledare och programmerare.  Det är vanvett att utrikes födda ingenjörer inte arbetar som det, när Sveriges näringsliv skriker efter deras kompetens. Samt att det fortfarande tar 4 år innan hälften av nyanlända personer är i arbete.

Vision East Sweden föreslår:

 • Öppna för ett fullskaligt samarbete om utbildningsfrågor över kommuns- och länsgränser i tillväxtstråket East Sweden
 • Gör det möjligt att flytta med ”skolpengen” över administrativa gränser i East Sweden
 • Våga sätt tydliga golv och tak för antalet utbildningsplatser
 • Starta eller locka hit fler profilskolor
 • Gör företagande och innovation obligatoriskt i skolan – och involvera företagen
 • Säkerställ studie- och yrkesvägledarnas kunskap om arbetsmarknadens behov och låt vägledarna ge råd, inte bara information, alt:
 • Inför jobbkonsulter i skolan med uppgift att matcha elever till arbete
 • Skapa Sveriges mest spektakulära arbetsmarknadsmässa – East Sweden Global Future Talent
 • Höj anslagen och antalet platserna till yrkeshögskolan
 • Skapa ett nationellt valideringssystem mellan Arbetsförmedlingen och branscherna
 • Inför obligatoriska svenskastudier som kan kombineras med jobb/praktik

Bjud in världen till East Sweden, och för ut East Sweden i världen

Näringslivet är beroende av infrastruktur för både människor och gods. Infrastruktur av alla slag, såväl flyg, tåg som vägar och vatten behöver kopplas ihop genom de strategiska noder som flygplatser, tågstationer och hamnar utgör.  Regionen är ett starkt logistiskt fäste, och det ska vi fortsätta utveckla som en konkurrensfördel när alltmer handel kräver fler och hållbara transporter. Godset ska ta den kortaste, mest hållbara vägen till sitt mål och människor behöver snabbt och bekvämt kunna ta sig runt i och till vår region men också ut i världen. För många företag är detta av avgörande vikt för att kunna ha kvar verksamheten här.

Vision East Sweden föreslår:

 • Möjliggör för fler flyglinjer i vår region, många tvingas fortfarande till Arlanda
 • Se till att Ostlänken förlängs med höghastighetsjärnväg som binder samman Sveriges storstäder med Europa
 • Överväg alternativ finansiering 

Ett företagsklimat som toppar listorna

I Svenskt Näringslivs ranking ligger både Linköping, Norrköping och Nyköping omkring mittenstrecket bland Sveriges 290 kommuner. Det måste vi hjälpas åt att förbättra! Vi kan inte nöja oss med något annat än topp 10!  Det handlar i huvudsak om två saker – service och bemötande. Städer som topplevererar på området har i sitt DNA att kommunens främsta uppgift är att ge god service till sina medborgare och företag, det vill säga de som inbringar skatteunderlaget. Man äter, sover och andas positivitet till företagande!

Vision East Sweden föreslår:

 • ”En väg in” för näringslivskontakter och samordna kommunernas näringslivsenheter
 • Nyttja hela lagutrymmet för sociala- och klimatvillkor vid upphandling, så mindre och lokala företag kan vara med i anbuden
 • Ordna kontinuerliga och täta träffar mellan kommunala politiker och tjänstemän och företagen

Ladda ner visionsprogrammet

Ladda ner en handout om VES

Vision East Sweden på fem minuter

Kontakt

maria300

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Kontakt på Östsvenska Handelskammaren

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Seminarium i Almedalen om infrastruktur - en viktig fråga inom vårt arbete med opinion.

Opinion

Vår region har potential att vara Sveriges mest attraktiva tillväxtregion med internationell...

kalender3

Kalender

Välkommen till vår kalender! Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar som...