Östsvenska Handelskammaren

Annika Altnäs

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträttfoto av Annika Altnäs för 10-listan

Om Annika Altnäs

Annika har en god förmåga att tänka strategiskt och bidrar med mycket målfokus och kreativt tänkande. Annika har bred erfarenhet från olika branscher i både Sverige, Norden och mer internationellt forum ger Annika erfarenhet av kommunikation och arbete i vitt skilda miljöer. Annika har ett starkt engagemang och en mycket positiv grundsyn är hennes kännetecken. Liksom förmågan att snabbt skaffa sig kunskap, läsa in och av situationer och hitta vägar framåt och arbeta mot dem. Annika har erfarenhet av branscher som media, detaljhandel, miljö, livsmedel, besöksnäring och lantbruk, både inom privat företagande men också i offentligt ägande. Hon är även hemtam i politiskt arbete genom att haft olika politiska uppdrag på kommunal nivå. Annikas erfarenhet i kombination med bra förutsättningar i livet gör henne nu mer redo än någonsin att engagera sig i styrelsearbete.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB