Östsvenska Handelskammaren

Annika Altnäs

Om Annika Altnäs

Annika har en god förmåga att tänka strategiskt och bidrar med mycket målfokus och kreativt tänkande. Annika har bred erfarenhet från olika branscher i både Sverige, Norden och mer internationellt forum ger Annika erfarenhet av kommunikation och arbete i vitt skilda miljöer. Annika har ett starkt engagemang och en mycket positiv grundsyn är hennes kännetecken. Liksom förmågan att snabbt skaffa sig kunskap, läsa in och av situationer och hitta vägar framåt och arbeta mot dem. Annika har erfarenhet av branscher som media, detaljhandel, miljö, livsmedel, besöksnäring och lantbruk, både inom privat företagande men också i offentligt ägande. Hon är även hemtam i politiskt arbete genom att haft olika politiska uppdrag på kommunal nivå. Annikas erfarenhet i kombination med bra förutsättningar i livet gör henne nu mer redo än någonsin att engagera sig i styrelsearbete.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå