Östsvenska Handelskammaren

Åsa Fredell

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Åsa Fredell

Åsa har en mycket lång erfarenhet från servicebranschen, främst inom bemanning- och städbranschen. Hon har under de senaste 30 åren haft flera olika ledande befattningar både som anställd och i egna bolag, med budget-, resultat- och personalansvar samt ingått i ledningsgruppen. I ca 10 år har Åsa arbetat med uppsökande försäljning inom bemanning, rekrytering och Facility service, mot både privat sektor och kommunal/statlig sektor, vilket också medfört stora kunskaper i upphandling styrt av LOU. Utöver den nuvarande rollen som VD i de egna bolagen Fredell Consulting AB och Servicepoolen i Östergötland har Åsa styrelseuppdrag, både som ordförande, ledamot och i valberedning. Hon är en målinriktad, uthållig och en obotlig optimist med förmåga att ofta överleverera det som utlovats. Åsa trivs med utmaningar och ständig utveckling och brinner för att få med alla medarbetare mot uppsatta mål i en miljö där alla trivs.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB