Östsvenska Handelskammaren

Carina Persson

Porträttfoto av Carina Persson för 100-listan

Om Carina Persson

Med närmare 30 år inom Inköp och Logistik från internationella företag, roller som inkluderat Produktion, Underhåll, Fastighet och IT, adderat med arbeten inom Försäljning, Utveckling, Kvalitet och Personal, så har Carina tillägnat sig både djup och bredd. Hennes nyfikenhet har tagit henne från Fordons- och Livsmedelsindustrin till bl.a. Medicinteknik och Skogsindustrin. Hennes passion för att ständigt sträva efter förbättringar och att arbeta med människor och förändringar grundlades på tidigt 90-tal i hennes roll som Inköpsingenjör hos SCANIA. Genom att kunna se såväl helhet som detaljer och att snabbt kunna utvärdera den situation en verksamhet, en process, en process befinner sig i, bidrar Carina till att skapa förändring och ett långsiktigt lärande hos individ och organisation. Hon driver idag eget företag  där hon exempelvis arbetar med uppdrag inom verksamhetsutveckling, processutveckling, upphandlingar/förhandlingar, förändringsledning och coaching. Carina är i botten gymnasieingenjör, därtill civilekonom och beteendevetare.

Upptäck fler personer på 100-listan

Kaisa Fexe

CMO, CCO, CAO på Finansiell ID-Teknik BID AB

Stina Porsgaard

Styrelsearbetare och konsult, Porsgaard Consulting

Monica Ljung

CFO, Arla Plast AB

Porträtt foto av Ingrid Nordmark för 100-listan

Ingrid Nordmark

VD, Nordmark Leadership AB