Östsvenska Handelskammaren

Cecilia Lundh

Porträttfoto av Cecilia Lundh för 100-listan

Om Cecilia Lundh

Cecilia arbetar med avtals- och associationsrättsliga frågor med fokus på företagsöverlåtelser, omstrukturering och finansiering. Hon arbetar även med frågor som specifikt rör bolag inom den kommunala sektorn. Uppdragen för de kommunala bolagen rör i stor utsträckning avtals- och associationsrättsliga frågor men aktualiserar även frågor som kommunal kompetens, statsstöd, offentlighetsprincipen och i viss mån offentlig upphandling. Cecilia håller också löpande föredrag inom de områden hon är verksam.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Anna Forsman för 100-listan

Anna Pettersson Forsman

Operativ försäljningschef, Östgötatrafiken

Porträtt av maria Ängsberg för 100-listan

Maria Ängsberg

Market manager/ Store manager ,IKEA

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB