Östsvenska Handelskammaren

Cecilia Lundh

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Cecilia Lundh

Cecilia arbetar med avtals- och associationsrättsliga frågor med fokus på företagsöverlåtelser, omstrukturering och finansiering. Hon arbetar även med frågor som specifikt rör bolag inom den kommunala sektorn. Uppdragen för de kommunala bolagen rör i stor utsträckning avtals- och associationsrättsliga frågor men aktualiserar även frågor som kommunal kompetens, statsstöd, offentlighetsprincipen och i viss mån offentlig upphandling. Cecilia håller också löpande föredrag inom de områden hon är verksam.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå