Östsvenska Handelskammaren

Elisabeth Wedenberg

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Elisabeth Wedenberg

Elisabeth arbetar som advokat inom affärsjuridik och då framförallt inom avtalsrätt, immaterialrätt och M&A. Uppdragen rör ofta licensering av immaterialrättigheter, olika former av utvecklingsavtal, tillverkningsavtal, distributionsavtal och genomförande av due-diligence. Elisabeth har hela sitt arbetsliv arbetat internationellt och har innan hon startade Maminza advokatbyrå AB arbetat som koncernjurist på HTC Sweden AB, ett högexpansivt bolag inom tillverkandeindustri. Elisabeth är en av grundarna till bolaget Ipendo AB som genom att kombinera IT, IPR och internationella kontakter bidrog till att kostnadseffektivisera IPR-portföljer.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå