Östsvenska Handelskammaren

Elisabeth Wedenberg

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Elisabeth Wedenberg för 100-listan

Om Elisabeth Wedenberg

Elisabeth arbetar som advokat inom affärsjuridik och då framförallt inom avtalsrätt, immaterialrätt och M&A. Uppdragen rör ofta licensering av immaterialrättigheter, olika former av utvecklingsavtal, tillverkningsavtal, distributionsavtal och genomförande av due-diligence. Elisabeth har hela sitt arbetsliv arbetat internationellt och har innan hon startade Maminza advokatbyrå AB arbetat som koncernjurist på HTC Sweden AB, ett högexpansivt bolag inom tillverkandeindustri. Elisabeth är en av grundarna till bolaget Ipendo AB som genom att kombinera IT, IPR och internationella kontakter bidrog till att kostnadseffektivisera IPR-portföljer.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB