Östsvenska Handelskammaren

Gunilla Brynell-Johansson

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Gunilla Brynell för 100-listan

Om Gunilla Brynell-Johansson

Gunilla har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom såväl den finansiella branschen som den ideella sektorn, det sistnämnda genom rollen som VD på Vätternrundan. Hon arbetar idag som styrelseledamot med uppdrag i såväl bolag som ideella verksamheter. Kombinationen av en ständig nyfikenhet på framtiden och ett jordnära förhållningssätt kännetecknar Gunilla. Till styrelsearbetet kan Gunilla bidra med både genuin styrelserumserfarenhet dels utifrån operativa roller dels ordförande och ledamot samt ett starkt engagemang och ett ständigt utvecklingsfokus.

Upptäck fler personer på 100-listan

Monica Ljung

CFO, Arla Plast AB

Porträtt foto av Ingrid Nordmark för 100-listan

Ingrid Nordmark

VD, Nordmark Leadership AB

Ebba Kellander

VD, Hogstadius fastigheter

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks