Östsvenska Handelskammaren

Gunilla Brynell-Johansson

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Gunilla Brynell-Johansson

Gunilla har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom såväl den finansiella branschen som den ideella sektorn, det sistnämnda genom rollen som VD på Vätternrundan. Hon arbetar idag som styrelseledamot med uppdrag i såväl bolag som ideella verksamheter. Kombinationen av en ständig nyfikenhet på framtiden och ett jordnära förhållningssätt kännetecknar Gunilla. Till styrelsearbetet kan Gunilla bidra med både genuin styrelserumserfarenhet dels utifrån operativa roller dels ordförande och ledamot samt ett starkt engagemang och ett ständigt utvecklingsfokus.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå