Östsvenska Handelskammaren

Helena Nordström

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Helena Nordström

Helena bidrar med spets inom marknadsföring, varumärken, försäljning, affärsutveckling och omvärldstrender. Entreprenör med erfarenhet som styrelseordförande i digitaliseringsbyrå, styrelseledamot och delägare i rekryteringsbolag och styrelseledamot i internationellt besöksmål. Certifierad styrelseledamot och ordförandeutbildad via StyrelseAkademien. Har sina första styrelseerfarenheter inom ideell sektor. Brinner extra mycket för samhällsutveckling och gränssnittet mellan teknik och samhälle. Till vardags VD och grundare i bolaget Placebrander.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå