Östsvenska Handelskammaren

Helena Sjöholm

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Helena Sjöholm

Om Helena Sjöholm

Helena har gedigen erfarenhet av styr- och ledningsfrågor i komplexa strukturer, dels i offentlig sektor, dels i bank- och försäkringsbranschen i federativ samverkan. Som chef, konsult och styrelsearbetare har Helena skapat tydlighet i roller och ansvar, drivit förändringsarbeten med effektivitet och kundnytta i fokus och utvecklat ledarskapet i såväl ledningsgrupper, politiska organ som i styrelserummet. I styrelsearbetet bidrar Helena särskilt i det strategiska arbetet där hon med nyfikenhet, stort engagemang och varmt hjärta utmanar för att skapa delaktighet och driva utveckling. Hennes samhällsengagemang märks speciellt i frågor kring social och ekonomisk hållbarhet.

Upptäck fler personer på 100-listan

Monica Ljung

CFO, Arla Plast AB

Porträtt foto av Ingrid Nordmark för 100-listan

Ingrid Nordmark

VD, Nordmark Leadership AB

Ebba Kellander

VD, Hogstadius fastigheter

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks