Östsvenska Handelskammaren

Helena Sjöholm

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Helena Sjöholm

Helena har gedigen erfarenhet av styr- och ledningsfrågor i komplexa strukturer, dels i offentlig sektor, dels i bank- och försäkringsbranschen i federativ samverkan. Som chef, konsult och styrelsearbetare har Helena skapat tydlighet i roller och ansvar, drivit förändringsarbeten med effektivitet och kundnytta i fokus och utvecklat ledarskapet i såväl ledningsgrupper, politiska organ som i styrelserummet. I styrelsearbetet bidrar Helena särskilt i det strategiska arbetet där hon med nyfikenhet, stort engagemang och varmt hjärta utmanar för att skapa delaktighet och driva utveckling. Hennes samhällsengagemang märks speciellt i frågor kring social och ekonomisk hållbarhet.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå