Östsvenska Handelskammaren

Ingrid Lindbom

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Ingrid Lindbom för 100-listan

Om Ingrid Lindbom

Ingrid har gedigen ledarerfarenhet av samtliga HR-processer. Hon har haft återkommande uppdrag avseende bl.a. strategisk kompetensförsörjning, ansvar för ledarutbildning, rekrytering, och värdegrundsarbete. Ingrid har även verksamhetserfarenhet från politiskt styrda organisationer, universitet, förbund och departement. Idag driver hon eget aktiebolag inom HR där. Hennes målsättning är interimsuppdrag där hon kan gå in som HR-chef och HR-specialist. Ingrids främsta förmågor är hennes engagemang, systematik och goda ledaregenskaper. Sedan våren 2022 är Ingrid styrelseledamot i ett bolag där hon tidigare ingick i deras Advisory Board i 1,5 år. Bolaget är Schemagi AB och är ett konsultbolag med fokus på schemaförändringar. Verksamheten innefattar tjänster inom expertstöd, analys och schemaläggning.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks

Bita Almasian

Affärsutvecklare, Rikshem

Porträttfoto av Anna Thörn för 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag