Östsvenska Handelskammaren

Jeanette Boström

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Jeanette Boström

Jeanette är en tillväxt- och resultatorienterad humanist med unik kompetens inom affärsmannaskap och varumärkesbyggande. Detta tillsammans med erfarenheter av marknadskommunikation, strategier och bolagsförsäljning. Jeanette brinner för utveckling och är själv en framgångsrik entreprenör. Hon har varit medgrundare och delägare i, Ny Position tillväxtbolag inom rekrytering, HR och Interim med ett starkt varumärke som fått flera utmärkelser genom åren. Jeanette är i botten beteendevetare med erfarenhet av ledarutveckling, rekrytering och HR både som konsult och som chef. Jeanettes arbetslivsbakgrund är bred med erfarenhet av bl.a. tillverkande industri inom bil- och stålbranschen, offentlig sektor, detaljhandel och som egenföretagare. I styrelsearbete bidrar Jeanette med strategisk höjd, affärsutveckling samt ett Human Resources-perspektiv. Hon har haft ett flertal styrelseuppdrag under 20 års tid, både i det privata näringslivet samt inom föreningsliv.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB