Östsvenska Handelskammaren

Jenny Hoflund Bergvall

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Jenny Hoflund Bergvall

Om Jenny Hoflund Bergvall

Jenny har en gedigen bakgrund inom mediebranschen och har lång erfarenhet som chef och ledare framförallt på den kommersiella sidan. Branschen har varit utsatt för hårt utvecklingstempo och stora förändringar i både affärsmodeller och organisationsstrukturer. Jenny bidrar med sin energi, kunskap och kompetens inom framförallt ledarskap, organisationsutveckling, försäljning, marknadsföring och kommunikation. Hon har ett säljande och affärsdrivande grundtänk men också en fantastisk struktur- och organisationsförmåga. Hon vet hur det är att leda bolag, ledningsgrupper och personalgrupper i både med- och motgång och får alltid mycket saker att hända och utvecklas.

Upptäck fler personer på 100-listan

Monica Ljung

CFO, Arla Plast AB

Porträtt foto av Ingrid Nordmark för 100-listan

Ingrid Nordmark

VD, Nordmark Leadership AB

Ebba Kellander

VD, Hogstadius fastigheter

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks