Östsvenska Handelskammaren

Kaisa Fexe

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Kaisa Fexe

Strategiskt Ledarskap: Erfarenhet av att leda företag genom strategiska förändringar och tillväxt, med fokus på lönsamhet och hållbarhet. Affärstransformation: Förmåga att leda och hantera betydande organisatoriska förändringar för att förbättra effektiviteten och anpassa sig till nya affärsvillkor. Varumärkesbyggande och Digitalisering: Kompetens i att bygga och förvalta varumärken samt genomföra effektiva digitala strategier. Resultatorienterad Affärsprestation: Starkt fokus på att uppnå mätbara resultat och förbättra företagets övergripande prestanda. Mångsidig Erfarenhet: Bredd av erfarenhet från olika branscher och länder, vilket ger en mångsidig och omfattande förståelse för affärsdynamik. Internationell Kompetens: Erfarenhet av att arbeta internationellt, vilket ger insikter och förmåga att navigera i olika affärsmiljöer. Framtidsinriktad Vision: Förmåga att skapa och genomföra en vision för företagets framtid, med fokus på anpassning till framtidens utmaningar och möjligheter. Sammanfattningsvis, en erfaren och resultatorienterad ledare med en stark kombination av strategiskt, analytiskt tänkande och praktisk beslutsfattarstil.

Upptäck fler personer på 100-listan

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB

Stina Porsgaard

Stina Porsgaard

Styrelsearbetare och konsult, Porsgaard Consulting

Monica Ljung

Monica Ljung

CFO, Arla Plast AB