Östsvenska Handelskammaren

Karin Rehal Steen

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Karin Rehal Steen

I styrelsearbetet bidrar Karin med erfarenhet av tillväxtbolag, digitalisering, börsintroduktion, strategiskt tänk, försäljning och ekonomistyrning. Karin är en affärsdriven entreprenör med stort kontaktnät som trivs med att utveckla företag, styra företaget mot tillväxt och lönsamhet, fokusera på försäljning och affärsmöjligheter, samtidigt som hon är en ekonom med rapporterings- och controlleregenskaper.  Karin är utbildad civilekonom och hon arbetar idag som oberoende styrelseledamot och affärsrådgivare. Hon har varit verksam i över 20 styrelser och har idag flertalet uppdrag som extern styrelseordförande och ledamot. Bl.a. är hon styrelseordförande hos R2M ett publikt IT-bolag. Karin är ackrediterad lärare i StyrelseAkademin och genomför utbildningen Rätt Fokus, certifierad styrelseledamot. Utöver det är Karin verksam i valberedningar, utför skräddarsydda utbildningar och workshops till styrelser, genomför styrelseutvärderingar samt är mentor och coach till VD, styrelser och ledningsgrupper. Karin har lång erfarenhet av IT-branschen i roller som VD, försäljningschef och konsultchef.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå