Östsvenska Handelskammaren

Karin Rehal Steen

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Karin Rehal Steen för 100-listan

Om Karin Rehal Steen

I styrelsearbetet bidrar Karin med erfarenhet av tillväxtbolag, digitalisering, börsintroduktion, strategiskt tänk, försäljning och ekonomistyrning. Karin är en affärsdriven entreprenör med stort kontaktnät som trivs med att utveckla företag, styra företaget mot tillväxt och lönsamhet, fokusera på försäljning och affärsmöjligheter, samtidigt som hon är en ekonom med rapporterings- och controlleregenskaper.  Karin är utbildad civilekonom och hon arbetar idag som oberoende styrelseledamot och affärsrådgivare. Hon har varit verksam i över 20 styrelser och har idag flertalet uppdrag som extern styrelseordförande och ledamot. Bl.a. är hon styrelseordförande hos R2M ett publikt IT-bolag. Karin är ackrediterad lärare i StyrelseAkademin och genomför utbildningen Rätt Fokus, certifierad styrelseledamot. Utöver det är Karin verksam i valberedningar, utför skräddarsydda utbildningar och workshops till styrelser, genomför styrelseutvärderingar samt är mentor och coach till VD, styrelser och ledningsgrupper. Karin har lång erfarenhet av IT-branschen i roller som VD, försäljningschef och konsultchef.

Upptäck fler personer på 100-listan

Monica Ljung

CFO, Arla Plast AB

Porträtt foto av Ingrid Nordmark för 100-listan

Ingrid Nordmark

VD, Nordmark Leadership AB

Ebba Kellander

VD, Hogstadius fastigheter

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks