Östsvenska Handelskammaren

Kerstin Reimstad

Om Kerstin Reimstad

Kerstin är idag internationell strateg på Linköpings kommun där hon är ansvarig för kommunövergripande samordning av kommunens internationella verksamhet. Hon har en magisterexamen i forskningsmetodik och en lärarexamen från Linköpings Universitet. Kerstin har haft olika uppdrag i USA, med starka kopplingar till amerikanska företag och universitet samt varit utvärderingsexpert på EU-kommissionen. Till styrelsearbetet kan Kerstin bidra med lång erfarenhet av offentlig verksamhet och arbete nära politisk ledning, breda nätverk nationellt och internationellt, samt internationalisering och kunnande om EU.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks

Bita Almasian

Affärsutvecklare, Rikshem

Porträttfoto av Anna Thörn för 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag