Östsvenska Handelskammaren

Kerstin Reimstad

Om Kerstin Reimstad

Kerstin är idag internationell strateg på Linköpings kommun där hon är ansvarig för kommunövergripande samordning av kommunens internationella verksamhet. Hon har en magisterexamen i forskningsmetodik och en lärarexamen från Linköpings Universitet. Kerstin har haft olika uppdrag i USA, med starka kopplingar till amerikanska företag och universitet samt varit utvärderingsexpert på EU-kommissionen. Till styrelsearbetet kan Kerstin bidra med lång erfarenhet av offentlig verksamhet och arbete nära politisk ledning, breda nätverk nationellt och internationellt, samt internationalisering och kunnande om EU.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Anna Forsman för 100-listan

Anna Pettersson Forsman

Operativ försäljningschef, Östgötatrafiken

Porträtt av maria Ängsberg för 100-listan

Maria Ängsberg

Market manager/ Store manager ,IKEA

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB