Östsvenska Handelskammaren

Kerstin Reimstad

Om Kerstin Reimstad

Kerstin är idag internationell strateg på Linköpings kommun där hon är ansvarig för kommunövergripande samordning av kommunens internationella verksamhet. Hon har en magisterexamen i forskningsmetodik och en lärarexamen från Linköpings Universitet. Kerstin har haft olika uppdrag i USA, med starka kopplingar till amerikanska företag och universitet samt varit utvärderingsexpert på EU-kommissionen. Till styrelsearbetet kan Kerstin bidra med lång erfarenhet av offentlig verksamhet och arbete nära politisk ledning, breda nätverk nationellt och internationellt, samt internationalisering och kunnande om EU.

Upptäck fler personer på 100-listan

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB

Kaisa Fexe

Kaisa Fexe

CMO, CCO, CAO på Finansiell ID-Teknik BID AB

Stina Porsgaard

Stina Porsgaard

Styrelsearbetare och konsult, Porsgaard Consulting