Östsvenska Handelskammaren

Lena Bengtsson Malmeblad

Om Lena Bengtsson Malmeblad

Lena arbetar med chefshandledning och strategisk rådgivning på Iventovela AB. Hon har en solid bakgrund från verksamhetsledande befattningar inom offentlig och privat sektor. Till styrelsearbetet kan Lena bidra med uppbyggnad och utveckling av företaget med syftet att skapa långsiktigt hållbara verksamheter.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå