Östsvenska Handelskammaren

Lise-Lotte W Järvinen

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Lise-Lotte W Järvinen för 100-listan

Om Lise-Lotte W Järvinen

Lise-Lotte är utbildad samhällsplanerare och har lång erfarenhet av arbete inom  kommunal förvaltning. Hon har även gedigen erfarenhet av styrelseutvecklings- och styrelsearbete inom utbildningsföretag. Idag fungerar hon som utvecklingsstrateg vid Kommunledningsförvaltningen i Linköpings Kommun. Lise-Lotte har deltagit i flera internationella samverkansprojekt, under de senaste tio åren som projektledare/koordinator i ett europeiskt nätverk EUniverCities med regional och lokal hållbar tillväxt på agendan. Hon har också ett stort intresse för personal- och villkorsfrågor vilket resulterat i att hon under ett antal år varit fackligt aktiv. Lise-Lotte är målmedveten, engagerad och besitter god ledarförmåga.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks

Bita Almasian

Affärsutvecklare, Rikshem

Porträttfoto av Anna Thörn för 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag