Östsvenska Handelskammaren

Lise-Lotte W Järvinen

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Lise-Lotte W Järvinen

Lise-Lotte är utbildad samhällsplanerare och har lång erfarenhet av arbete inom  kommunal förvaltning. Hon har även gedigen erfarenhet av styrelseutvecklings- och styrelsearbete inom utbildningsföretag. Idag fungerar hon som utvecklingsstrateg vid Kommunledningsförvaltningen i Linköpings Kommun. Lise-Lotte har deltagit i flera internationella samverkansprojekt, under de senaste tio åren som projektledare/koordinator i ett europeiskt nätverk EUniverCities med regional och lokal hållbar tillväxt på agendan. Hon har också ett stort intresse för personal- och villkorsfrågor vilket resulterat i att hon under ett antal år varit fackligt aktiv. Lise-Lotte är målmedveten, engagerad och besitter god ledarförmåga.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå