Östsvenska Handelskammaren

Lotta Larsson

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Om Lotta Larsson

Lotta bidrar med sin kompetens och erfarenhet i styrelsearbete då hon har lång chefserfarenhet inom offentlig sektor. Lottas utbildningsbakgrund är inom HR och hon har mångårig erfarenhet från arbete inom just HR-området. Hon bidrar bland annat med kunskaper inom organisationsutveckling, kompetensförsörjning, förändringsledning, chefs- och ledarutveckling, arbetsmiljö, hållbarhet och effektiva arbetssätt. Lotta drivs av att främja utveckling, är en kommunikativ lagspelare och har ett brett nätverk.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB

Kaisa Fexe

Kaisa Fexe

CMO, CCO, CAO på Finansiell ID-Teknik BID AB