Östsvenska Handelskammaren

Margaretha Langueville

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Margaretha Langueville

Margaretha har lång erfarenhet av HR-arbete och har i sina tidigare HR-roller varit på statlig verksamhet, Länsarbetsnämnden och i bemanningsbranschen. Hon har även varit HR-chef på Scan och har således god erfarenhet även från processindustrin och livsmedels- och materialhanteringsindustrin. Till styrelsearbetet kan Margaretha bidra med stöd och driv i organisationsförändring, utveckling av värdegrundsarbete, medarbetare, ledare och styrelse. Hon driver gärna verksamhetsplanering, affärsutveckling och skapa nätverk.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå