Östsvenska Handelskammaren

Margaretha Langueville

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Margaretha Langueville för 100-listan

Om Margaretha Langueville

Margaretha har lång erfarenhet av HR-arbete och har i sina tidigare HR-roller varit på statlig verksamhet, Länsarbetsnämnden och i bemanningsbranschen. Hon har även varit HR-chef på Scan och har således god erfarenhet även från processindustrin och livsmedels- och materialhanteringsindustrin. Till styrelsearbetet kan Margaretha bidra med stöd och driv i organisationsförändring, utveckling av värdegrundsarbete, medarbetare, ledare och styrelse. Hon driver gärna verksamhetsplanering, affärsutveckling och skapa nätverk.

Upptäck fler personer på 100-listan

Monica Ljung

CFO, Arla Plast AB

Porträtt foto av Ingrid Nordmark för 100-listan

Ingrid Nordmark

VD, Nordmark Leadership AB

Ebba Kellander

VD, Hogstadius fastigheter

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks