Östsvenska Handelskammaren

Pia Berglund

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Pia Berglund för 100-listan

Om Pia Berglund

Pia har erfarenhet både som VD och som styrelseordförande i olika typer av bolag både inom privat, offentlig och ideella sektorn genom ordförandeskap i bland annat kommunala bolaget Nodra men också i IFK Norrköping. Yrkesmässigt har Pia jobbat inom logistik och sjöfart inom bland annat regering, EU samt som VD för branschföreningen Svensk sjöfart och senast vid start-up företaget Einride. Pia kan bidra med kunskap runt möjligheter att påverka regler i tidiga skeenden, runt kommersialisering av produkter och tydlig strategisk ledning.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB