Östsvenska Handelskammaren

Pia Berglund

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Pia Berglund

Pia har erfarenhet både som VD och som styrelseordförande i olika typer av bolag både inom privat, offentlig och ideella sektorn genom ordförandeskap i bland annat kommunala bolaget Nodra men också i IFK Norrköping. Yrkesmässigt har Pia jobbat inom logistik och sjöfart inom bland annat regering, EU samt som VD för branschföreningen Svensk sjöfart och senast vid start-up företaget Einride. Pia kan bidra med kunskap runt möjligheter att påverka regler i tidiga skeenden, runt kommersialisering av produkter och tydlig strategisk ledning.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå