Östsvenska Handelskammaren

Pia Berglund

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Pia Berglund för 100-listan

Om Pia Berglund

Pia har erfarenhet både som VD och som styrelseordförande i olika typer av bolag både inom privat, offentlig och ideella sektorn genom ordförandeskap i bland annat kommunala bolaget Nodra men också i IFK Norrköping. Yrkesmässigt har Pia jobbat inom logistik och sjöfart inom bland annat regering, EU samt som VD för branschföreningen Svensk sjöfart och senast vid start-up företaget Einride. Pia kan bidra med kunskap runt möjligheter att påverka regler i tidiga skeenden, runt kommersialisering av produkter och tydlig strategisk ledning.

Upptäck fler personer på 100-listan

Monica Ljung

CFO, Arla Plast AB

Porträtt foto av Ingrid Nordmark för 100-listan

Ingrid Nordmark

VD, Nordmark Leadership AB

Ebba Kellander

VD, Hogstadius fastigheter

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks