Östsvenska Handelskammaren

Rebecka Bromander

Porträttfoto av Rebecka Bromander för 100-listan

Om Rebecka Bromander

Rebecka tror på människor och organisationer som strävar efter att växa och utvecklas genom att vara nyfikna och fördomsfria, som håller fast vid sina kärnvärden och som nyttjar styrkan i att arbeta med diversifierade team. I styrelsearbete bidrar hon med drygt 15 års erfarenhet av internationella affärer i långsiktiga relationer där strategiarbete, inköp, verksamhetsutveckling och förändringsledning är återkommande fokusområden. Hon har stor erfarenhet av att analysera och utvärdera företags förmågor och förbättringsområden på djupet och arbetar frekvent med scenarioplanering och riskhantering. Rebecka tillför värde genom att kombinera välutvecklade strategiska och analytiska färdigheter med hög kreativitet, entusiasm och en stark förmåga att visualisera och kommunicera komplex information på ett sätt som är lätt att förstå och ta till sig. Hon leder och motiverar genom att vara autentisk och kommunikativ. Rebecka uppmuntrar människor att dela med sig av sina erfarenheter och reflektioner, att söka inspiration från andra och att låta andra inspireras av dem.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB