Östsvenska Handelskammaren

4 råd att leda i förändring

Förändring är en förutsättning för utveckling. Och förändringsarbete är en del av vardagen som ledare. Både väntade och oväntade förändringar. Och dessa behöver du som ledare hantera. Och det på bästa sätt. Anna Lindberg, VD och publisher för Öst Media, ger här sina bästa råd hur du leder i en förändringsprocess.

1. Var tydlig som ledare
Vi gillar inte förändring. Så är det för de allra flesta av oss. Men förändring sker. Ibland för att det måste. Ibland för att vi vill. Och oftast leder det till något väldigt bra. Men var ödmjuk inför att förändringar tar tid och att du kommer att mötas av motstånd. För att det ska lyckas krävs ett tydligt ledarskap och att du som ledare vågar utsätta dig för kritik och samtidigt stå fast för dina beslut och dina val. Vissa saker kommer inte bli bra direkt men se det som en styrka att ni provat er fram.

2. Uppmuntra till förändringen
För att det ska bli en lyckad förändring krävs att dina medarbetare vill ändra sitt sätt att jobba. Lättare sagt än gjort tänker du säkert. Och det är rätt. Med största sannolikhet vill de flesta inte att förändringen ska ske. Det är naturligt. Men då är det ditt ansvar att motivera dem. Ett sätt är att lyfta fram dina medarbetare och visa vad förändringen kommer betyda för dem. Och se till att de får bli bra på det de gör. För känner man sig bra på någonting tycker man ofta att det är kul. Återigen, alla kommer inte tycka om förändringen. Men de allra flesta förstår att den behöver genomföras. 

Visa för dina medarbetare:

  • Varför görs den här förändringen?
  • Vilka fördelar blir det för dig som medarbetare?
  • Vad kommer resultatet bli?

Bygg den ”nya” organisationen utifrån vad som ska åstadkommas men också utifrån dina medarbetares styrkor och önskemål. Det gäller såväl stora som små förändringar – allt från en liten organisationsförändring till att faktiskt dela företaget i två nya delar.

3. Rak och tydlig dialog
Även om du som ledare har ett tydligt uppdrag från din styrelse, chef eller VD att genomföra den här förändringen är det av högsta betydelse att du har med dig dina medarbetare. Annars kommer du inte lyckas. Som i råd 2 – peppa dina medarbetare till förändringen. När du gjort det; involvera och engagera dem.

Det handlar om att våga ha en rak och tydlig dialog. Att kritiken från medarbetare får komma och att den uppmuntras vara rak så att den verkligen kommer fram. För det är först då som man som ledning kan agera på kritiken. Låt dina medarbetare exemplifiera frågor och problem som uppstår i förändringsprocessen. Genom att göra det ökar du möjligheten att hitta bra lösningar.

Det handlar lika mycket om att varje medarbetare måste ta sitt ansvar för sitt arbete och sin arbetsmiljö och inte nöjer sig med att vara missnöjd, utan faktiskt kan leverera kritik. Så att man kan göra något åt det.

4. Gör fel. Gör om. Gör rätt.
Du har säkert en idé från början vad förändringen kommer leda till och vilka resultat du vill se. Med största sannolikhet blir det inte så. Med det sagt behöver det betyda att det inte blev bra. Tvärtom. Ingen vet vad som kommer hända. Under resans gång kommer nya alternativ att dyka upp och förutsättningar att ändras. Låt det vara så och testa under resans gång. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Korrigera. Gör om. Testa igen. Var tydlig och transparent.

Våga tänka nytt och tänka stort. För det kan bli riktigt bra. Och blir det inte det, var ödmjuk och prestigelös inför dig själv och dina medarbetare att alla svar inte fanns från början men ni testade. Det visar på styrka hos dig som ledare att du inte heller har alla svar från början.   


Anna Lindberg är VD och publisher för Öst Media, som ger ut sju prenumererade morgontidningar, bland andra Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar. Hon har under de senaste åren genomfört en stor förändring i att förflytta och förnya ett företag i en traditionell bransch till en helt ny spelplan – den digitala. Och det gjorde hon genom att dela upp verksamheten i två delar – en digital och en för papperstidningen. Någonting som gav verkliga resultat.

Tidigare råd finns här.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...