Östsvenska Handelskammaren

4 råd att leda i förändring

Förändring är en förutsättning för utveckling. Och förändringsarbete är en del av vardagen som ledare. Både väntade och oväntade förändringar. Och dessa behöver du som ledare hantera. Och det på bästa sätt. Anna Lindberg, VD och publisher för Öst Media, ger här sina bästa råd hur du leder i en förändringsprocess.

1. Var tydlig som ledare
Vi gillar inte förändring. Så är det för de allra flesta av oss. Men förändring sker. Ibland för att det måste. Ibland för att vi vill. Och oftast leder det till något väldigt bra. Men var ödmjuk inför att förändringar tar tid och att du kommer att mötas av motstånd. För att det ska lyckas krävs ett tydligt ledarskap och att du som ledare vågar utsätta dig för kritik och samtidigt stå fast för dina beslut och dina val. Vissa saker kommer inte bli bra direkt men se det som en styrka att ni provat er fram.

2. Uppmuntra till förändringen
För att det ska bli en lyckad förändring krävs att dina medarbetare vill ändra sitt sätt att jobba. Lättare sagt än gjort tänker du säkert. Och det är rätt. Med största sannolikhet vill de flesta inte att förändringen ska ske. Det är naturligt. Men då är det ditt ansvar att motivera dem. Ett sätt är att lyfta fram dina medarbetare och visa vad förändringen kommer betyda för dem. Och se till att de får bli bra på det de gör. För känner man sig bra på någonting tycker man ofta att det är kul. Återigen, alla kommer inte tycka om förändringen. Men de allra flesta förstår att den behöver genomföras. 

Visa för dina medarbetare:

  • Varför görs den här förändringen?
  • Vilka fördelar blir det för dig som medarbetare?
  • Vad kommer resultatet bli?

Bygg den ”nya” organisationen utifrån vad som ska åstadkommas men också utifrån dina medarbetares styrkor och önskemål. Det gäller såväl stora som små förändringar – allt från en liten organisationsförändring till att faktiskt dela företaget i två nya delar.

3. Rak och tydlig dialog
Även om du som ledare har ett tydligt uppdrag från din styrelse, chef eller VD att genomföra den här förändringen är det av högsta betydelse att du har med dig dina medarbetare. Annars kommer du inte lyckas. Som i råd 2 – peppa dina medarbetare till förändringen. När du gjort det; involvera och engagera dem.

Det handlar om att våga ha en rak och tydlig dialog. Att kritiken från medarbetare får komma och att den uppmuntras vara rak så att den verkligen kommer fram. För det är först då som man som ledning kan agera på kritiken. Låt dina medarbetare exemplifiera frågor och problem som uppstår i förändringsprocessen. Genom att göra det ökar du möjligheten att hitta bra lösningar.

Det handlar lika mycket om att varje medarbetare måste ta sitt ansvar för sitt arbete och sin arbetsmiljö och inte nöjer sig med att vara missnöjd, utan faktiskt kan leverera kritik. Så att man kan göra något åt det.

4. Gör fel. Gör om. Gör rätt.
Du har säkert en idé från början vad förändringen kommer leda till och vilka resultat du vill se. Med största sannolikhet blir det inte så. Med det sagt behöver det betyda att det inte blev bra. Tvärtom. Ingen vet vad som kommer hända. Under resans gång kommer nya alternativ att dyka upp och förutsättningar att ändras. Låt det vara så och testa under resans gång. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Korrigera. Gör om. Testa igen. Var tydlig och transparent.

Våga tänka nytt och tänka stort. För det kan bli riktigt bra. Och blir det inte det, var ödmjuk och prestigelös inför dig själv och dina medarbetare att alla svar inte fanns från början men ni testade. Det visar på styrka hos dig som ledare att du inte heller har alla svar från början.   


Anna Lindberg är VD och publisher för Öst Media, som ger ut sju prenumererade morgontidningar, bland andra Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar. Hon har under de senaste åren genomfört en stor förändring i att förflytta och förnya ett företag i en traditionell bransch till en helt ny spelplan – den digitala. Och det gjorde hon genom att dela upp verksamheten i två delar – en digital och en för papperstidningen. Någonting som gav verkliga resultat.

Tidigare råd finns här.

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

20 januari, 2023

Från förvirrande siffror till framgång

Seminariet kommer att täcka grunderna i hur man praktiskt kan jobba datadrivet, och visa vägkartan...

24 januari, 2023

Nätverksträff med Shipping-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som arbetar med internationell handel!

8 februari, 2023

Strategisk tullhantering

Välkommen till en heldagsutbildning där du lär dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering...

Nyhet
Gruppbild på kursdeltagare under en av styrelseutbildningarna hos Östsvenska Handelskammaren 2022

Kursdeltagarna: så bra var årets styrelseutbildningar

Styrelseutbildning

Totalt har sju styrelseutbildningar genomförts på tre olika orter under det gångna året. Men vad tyckte kursdeltagarna egentligen om utbildningen?...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...