Östsvenska Handelskammaren

4 råd för att bli en bättre retoriker

Retorik – konsten att tala så alla förstår
Du ska prata på nästa ledningsgruppsmöte. Redogöra för årsbokslutet. Eller du ska göra din första föreläsning. Oavsett vilket. Du behöver behärska och bemästra den retoriska konsten och presentationstekniken. Något som kan vara så svårt – men som är så viktigt. Du har alltid nytta av den. I hela livet. Här är de viktigaste råden att tänka och träna på.

1. Budskapet
Vi vill nå ut med vårt budskap. Det är därför vi ställer oss inför en grupp och pratar. Men för att nå ut med vårt budskap behöver vi förstå hur människor fungerar och framförallt förstå vilka det är som lyssnar.

Kom ihåg; alla som lyssnar har störst uppmärksamhet i början. Sen sjunker den efter hand. Det måste du tänka på när du planerar din presentation. Inledningen måste väcka uppmärksamhet, skapa motivation och drivkraft. Du måste bjuda på något bra i början. Tänk likt media jobbar – de formar en bra rubrik och en intressant ingress för att fånga dig att läsa hela artikeln. Samma sak gäller när du ska tala.

När du har din presentation planerad och du vet vilka budskap du vill åhörarna ska ta med sig så ska du förmedla dem. Det gör du bäst genom att anspela på det känslomässiga i ditt budskap. Och därmed glöm siffror. För åhörarna glömmer siffror. Du kan ha med en siffra för att förstärka ditt budskap men all annan fakta delar du ut i ett PM, broschyr, rapport eller liknande efteråt. Fokusera istället på berättelser och historier, gärna hämtade från verkligheten, som beskriver ditt budskap.

Välj några väl valda saker från din presentation som du vill att åhörarna ska ta med sig hem. Och fokusera på dem.

Är det i ett utbildande syfte du håller föredrag kan du disponera ditt presentation enligt följande 1) berätta vad du kommer berätta, 2) berätta det, 3) sammanfatta vad du berättat.

2. Vår röst är vårt verktyg
Vi slarvar allt som oftast med vår röst. Rösten är vårt verktyg när vi talar och presenterar. Med rösten kan vi förstärka våra budskap. Vi kan skapa lugn. Allvar Entusiasm.

Variera ditt tonläge, tempo och klang under presentationen och låt din röst spegla det budskap du vill få fram.

Ett generellt råd för de flesta är att tala långsammare. Framförallt när du pratar inför en större grupp. Vi pratar ofta snabbt naturligt och när vi talar inför en grupp, då nervositet ofta uppstår, tenderar vi att tala ännu snabbare. För vi vill få det ”överstökat”.

Våga också ta pauser. Även om du upplever det jobbigt och onaturligt så ger det resultat. Det skapar en spänning och en harmoni i din presentation. Och kom ihåg artikulationen. Den är så gott som bortglömd. Men så viktig.

Allt det här kan du utveckla och förbättra. Sångare tränar hela livet – trots att de kan sjunga. Så oavsett hur många framträdanden du har gjort så är det alltid bra att öva. En övning som är bra att göra är att läsa dikter. Du kan inte läsa en dikt utan inlevelse, känsla och dikten lär dig ta pauser.

De fyra kom-ihåg-en
– Skapa rätt sinnesstämning och känsla med rätt tonläge på rösten
– Tala långsammare – framförallt i storgrupp
– Artikulera mera
– Våga ta pauser

3. Kroppsspråket
Innan du säger ett ord har du redan sagt så många. Med din kropp. Kroppsspråket är det första intrycket. Så du måste lära dig att förstå ditt kroppsspråk, vad det är du förmedlar och framförallt; vad du vill förmedla.

Uppmärksamhetsdiamanten är ett bra sätt att komma ihåg att tänka på ditt kroppsspråk. Den fungerar för såväl person till person som inför en större grupp. Den fungerar som så:

1) Vänd dig mot den du pratar med
2) Skapa ögonkontakt och le ”lagom”
3) Var öppen med dina armar. Ha dem på sidan om dig.

Det är på två sätt du kan se om en person är nervös. Det ena nämnde vi tidigare, att den pratar snabbare, det andra är att den vill hålla någonting i handen. Och annars vill man hålla sig själv i handen. Om du är nervös inför ett föredrag eller föreläsning; ha en ”klicker” i handen. Det är praktiskt, det ser proffsigt ut och du blir mindre nervös.


4. Power-point är ett bildverktyg – inget annat
En del lär sig visuellt och det är pedagogiskt att använda bilder. Men det får inte bli bilderna som är huvudsaken för det är du och ditt budskap som du förmedlar som ska stå i fokus. Det är dig de vill träffa och höra. Bilderna är bara en illustration.

Känner du att bilderna tar för stor plats och att det skulle bli problem om tekniken strulade så är rekommendationen att gå till en retorikkonsult och träna.


Jörgen Rundgren är retorikkonsulten som hjälpt företagsledare och politiker i över 25 år att förmedla rätt budskap på rätt sätt. Här ger han nu sina bästa råd för att du ska lyckas.

Tidigare råd finns här.

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

20 januari, 2023

Från förvirrande siffror till framgång

Seminariet kommer att täcka grunderna i hur man praktiskt kan jobba datadrivet, och visa vägkartan...

24 januari, 2023

Nätverksträff med Shipping-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som arbetar med internationell handel!

8 februari, 2023

Strategisk tullhantering

Välkommen till en heldagsutbildning där du lär dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering...

Nyhet
Gruppbild på kursdeltagare under en av styrelseutbildningarna hos Östsvenska Handelskammaren 2022

Kursdeltagarna: så bra var årets styrelseutbildningar

Styrelseutbildning

Totalt har sju styrelseutbildningar genomförts på tre olika orter under det gångna året. Men vad tyckte kursdeltagarna egentligen om utbildningen?...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...