Östsvenska Handelskammaren

4 råd för att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke

Tiden då en hög lön och en trygg och säker anställning stod överst på önskelistan är förbi. Idag är det helt andra värden som får människor att söka ett jobb. Som arbetsgivare handlar det om att förstå vikten av att engagera sig i de stora samhällsfrågorna. Det handlar också om flexibilitet. Och om möjligheten att vara ”giggare”.

Karin Ljungmark Malmström, VD på Varumärkes- och PR-byrån Identx, ger här sina bästa råd hur du bygger ett attraktivt arbetsgivarvarumärke för att locka framtidens talanger.

1. Hur ser ditt arbetsgivarvarumärke ut idag?
Arbetsgivarvarumärket är en del av hela ditt varumärke. Och innan du kan bygga ditt arbetsgivarvarumärke behöver du förstå nuläget av varumärket. Börja med att titta på ditt företag och varumärke. Var står ni idag? Hur skulle du beskriva företaget? Hur skulle andra beskriva det? Vilken position har företaget? Har företaget den image som du vill att företaget ska ha?

Genom att få koll på nuläget skapar du dig en överblick som hjälper dig att fatta rätt beslut i framtiden och hitta vilka delar du behöver fokusera på. De framgångsrika varumärkesföretagen idag är syftesdrivna och värderingsstyrda med tydlig vision.

Det kan vara svårt att förstå sitt nuläge, och kanske kan du inte själv svara på frågorna som du behöver ställa dig. Fråga då dina kunder, leverantörer och partners. Stämmer deras bild överens med din bild? Och med den bild du vill det ska vara?

Att börja med analysen är grunden för att lyckas. Det kommer ta lite tid, men låt det göra det. Det finns ingen quick fix när du vill bli en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om långsiktigt, strategiskt arbete. Och att du orkar vara uthållig.

2. Sätt mål och fundera på ditt arbetsgivarerbjudande
Du läser troligen den här texten för att du vill bli en attraktiv arbetsgivare. Och om vi går ännu djupare. Du läser troligen den här texten för att du har, eller tror du kommer ha, svårt att locka rätt kompetens till företaget. Eller så vill du uppnå något annat? Det vi vill säga är att du behöver sätta mål som svarar på varför du ska göra det här arbetet. Vilka mål har du? Definiera konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. Så att du vet vad du strävar mot och vet när du uppnått dem.

Fundera sen på vilket ditt erbjudande till potentiella medarbetare är – vad är ditt arbetsgivarerbjudande? Det handlar om konkreta delar som lön, semestrar, försäkringar. Men också mjuka värden som flexibla arbetstider, kompetensutveckling och hur företaget arbetar med hållbarhet, mångfald och jämställdhet.

Lova aldrig guld och gröna skogar. När du söker kollegor och blivande medarbetare var så ärlig som möjlig. Lova inte mer än du kan hålla. Det kommer bara bli negativt för dig.

3. Bygg kultur
Idag är inte jobbet ett måste för många. Det är något som ska vara lustfyllt och utvecklande. Man vill arbeta på ”skönt” ställe som har en bra arbetsplatskultur.

Alla arbetsplatser har redan en kultur. Vare sig man vill eller inte. En arbetsplatskultur handlar om regler, beteenden och hur medarbetare förväntas agera mot varandra. Det grundläggande. Men arbetsplatskulturen är något som också kan användas för att rekrytera och locka talanger. Och få dem att stanna på ditt företag.

När undersökningar idag genomförs med frågor till morgondagens arbetskraft om vad de önskar med ett jobb är det några saker som sticker ut:

a) Möjligheten till att utvecklas individuellt och kollektivt. Det gäller såväl kompetensutveckling som på ett personligt plan.
b) Möjligheten att arbeta när och var man vill. Balans i livet är något som värderas högt av framtidens arbetskraft. Man vill ha möjlighet till ett aktivt privatliv och tid för återkoppling.
c) Ett öppet ledarskap. Skippa hemligheterna på företaget. Det ska vara öppet och transparent från ledning och chefer ner till medarbetarna. Att bygga hierarkier med hemliga agendor är gammalt.
d) Att företagets värderingar stämmer överens med sina egna. Att företaget engagerar sig i samhällsfrågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet värderas högt. Man vill i större utsträckning känna att företagets värderingar matchar sina egna.   

Något som också är värt att poängtera är guldklockan. Och att guldklockans tid är förbi. Det som kallas Gig-ekonomi är på frammarsch. Det är något som du som arbetsgivare behöver förhålla dig till. Med gig-ekonomi menas att medarbetarna gör korta uppdrag (gig) och när de är slutförda går man vidare till nästa. Det här kan vara en utmaning för dig som arbetsgivare som vill behålla kompetens över tid. Men se det mer som en möjlighet. Att du får ”låna” den bästa kompetensen under den period du behöver den.

Börja med att fundera redan idag hur det kan komma att påverka dig och ditt företag. Vilka möjligheter kan du ge till framtida medarbetare att vara giggare?

4. Låt dina medarbetare bli dina ambassadörer
Dina medarbetare är dina bästa ambassadörer. När man trivs på sitt jobb, känner att man utvecklas och mår bra så sprids det. Automatiskt. Nöjda, sköna kollegor sprider ett härligt buzz om stället de jobbar på. Det sker såväl i möten med andra människor som digitalt. En stolthet över arbetsplatsen, där alla vill vara en del av företaget, bygger ditt arbetsgivarvarumärke och kommer locka fler talanger till företaget.

Kom ihåg att du måste göra jobbet internt först. Bygga den sköna känslan för att dina medarbetare ska kunna förmedla den externt. Och när de gör det blir det genuint och äkta.


Tidigare råd finns här.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...