Östsvenska Handelskammaren

9 av 10 av regionens företag påverkas av corona

Den senaste PULS-mätningen bland Handelskammarens medlemmar visar att 89 procent av de 146 svarande företagen har påverkats av coronavirusets effekter. Hela 72 procent uppger att de upplever en minskad efterfrågan, 9 procent har sett en ökning. Och 60 procent av företagen som svarat på enkäten uppger att de fått ett minskat kassaflöde.– Den springande punkten är tidsaspekten. Hur länge klarar företagen att hålla igång sin verksamhet? Det ser ut som att vi kommer få leva under rådande restriktioner en tid framåt. Vissa bolag klarar sig upp till två år, andra har bara marginaler som medger ett par veckors bortfall, säger Christian Berger, vd.

Flera företag har redan vidtagit åtgärder gällande personalkostnader. 12 bolag har sagt upp medarbetare, 7 stycken har varslat om uppsägning och 18 har avslutat timanställningar eller konsulttjänster. 33 företag anger att de vidtagit andra åtgärder såsom hemarbete, omorganisering eller liknande. En del enmansbolag uppger att de minskat sitt löneuttag alternativt inte tagit ut någon lön alls.

Har ditt företag märkt av ett minskat kassaflöde?– Att företagen varslat eller sagt upp personal alternativt inte tar ut någon lön, ger en fingervisning om hur allvarligt läget är för många företag. 12 procent av företagen som svarat på vår enkät anger att de ansökt om olika former av finansieringsstöd och många väntar fortfarande på besked, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef.

Företagen tycks alltjämt vara nöjda med statens och svenska myndigheters krishantering hittills, 71 procent svarar bra eller mycket bra på den frågan. Bara 9 procent tycker att den varit dålig. Samtidigt har hälften fler förslag på fler åtgärder från det offentliga, exempelvis fler skattelättnader som slopad moms och arbetsgivaravgifter, finansiellt stöd för fasta kostnader såsom hyra och lån utan ränta.

Hur tycker du att svenska staten och myndigheter hittills har hanterat coronakrisen?– Att inte sätta upp fler restriktioner än nödvändigt är också ett brett önskemål, det vill säga att de som kan fortsätter att konsumera och gå ut på restaurang till exempel. Att skolor och förskolor fortsätter att hållas öppna så långt det är möjligt så att föräldrar kan arbeta, är också förslag vi ser i undersökningen, säger Maria Björk Hummelgren.

Av de som svarat på Handelskammarens enkät är 76 procent i service/tjänstesektorn och 24 procent inom industri/tillverkning. 39 procent är mindre företag med fem eller färre anställda medan 10 procent av de svarande har över 250 anställda.

Relaterade #Nyheter

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Så hittade Zoezi ny styrelseordförande genom BoardMatch

Nyheter

It’s a match! Zoezi AB sökte ny styrelseordförande och efter matchmaking-event BoardMatch stod det klart att Suzanne Möller var rätt...

Showcase-festivalen Future Echoes sätter Norrköping på världskartan

Nyheter

Polska rytmer, baltiska dj:s och tjeckiskt gung. Ja, hela Norrköping pulserade av nationella- och internationella influenser när showcase-festivalen Future Echoes...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

13 april, 2023

Lunch med Kammaren på påsklovet!

Under lunchen ges varje person som vill möjlighet att berätta om sitt företag och vi...

16 maj, 2023

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

4 maj, 2023

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Trade Compliance – vad är det och varför är det viktigt?

Internationell handel

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Nyhet

Så hittade Zoezi ny styrelseordförande genom BoardMatch

Styrelse

It’s a match! Zoezi AB sökte ny styrelseordförande och efter matchmaking-event BoardMatch stod det klart att Suzanne Möller var rätt...

Nyhet

Showcase-festivalen Future Echoes sätter Norrköping på världskartan

Medlemsintervjuer

Polska rytmer, baltiska dj:s och tjeckiskt gung. Ja, hela Norrköping pulserade av nationella- och internationella influenser när showcase-festivalen Future Echoes...