Östsvenska Handelskammaren

9 av 10 av regionens företag påverkas av corona

Den senaste PULS-mätningen bland Handelskammarens medlemmar visar att 89 procent av de 146 svarande företagen har påverkats av coronavirusets effekter. Hela 72 procent uppger att de upplever en minskad efterfrågan, 9 procent har sett en ökning. Och 60 procent av företagen som svarat på enkäten uppger att de fått ett minskat kassaflöde.– Den springande punkten är tidsaspekten. Hur länge klarar företagen att hålla igång sin verksamhet? Det ser ut som att vi kommer få leva under rådande restriktioner en tid framåt. Vissa bolag klarar sig upp till två år, andra har bara marginaler som medger ett par veckors bortfall, säger Christian Berger, vd.

Flera företag har redan vidtagit åtgärder gällande personalkostnader. 12 bolag har sagt upp medarbetare, 7 stycken har varslat om uppsägning och 18 har avslutat timanställningar eller konsulttjänster. 33 företag anger att de vidtagit andra åtgärder såsom hemarbete, omorganisering eller liknande. En del enmansbolag uppger att de minskat sitt löneuttag alternativt inte tagit ut någon lön alls.

Har ditt företag märkt av ett minskat kassaflöde?– Att företagen varslat eller sagt upp personal alternativt inte tar ut någon lön, ger en fingervisning om hur allvarligt läget är för många företag. 12 procent av företagen som svarat på vår enkät anger att de ansökt om olika former av finansieringsstöd och många väntar fortfarande på besked, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef.

Företagen tycks alltjämt vara nöjda med statens och svenska myndigheters krishantering hittills, 71 procent svarar bra eller mycket bra på den frågan. Bara 9 procent tycker att den varit dålig. Samtidigt har hälften fler förslag på fler åtgärder från det offentliga, exempelvis fler skattelättnader som slopad moms och arbetsgivaravgifter, finansiellt stöd för fasta kostnader såsom hyra och lån utan ränta.

Hur tycker du att svenska staten och myndigheter hittills har hanterat coronakrisen?– Att inte sätta upp fler restriktioner än nödvändigt är också ett brett önskemål, det vill säga att de som kan fortsätter att konsumera och gå ut på restaurang till exempel. Att skolor och förskolor fortsätter att hållas öppna så långt det är möjligt så att föräldrar kan arbeta, är också förslag vi ser i undersökningen, säger Maria Björk Hummelgren.

Av de som svarat på Handelskammarens enkät är 76 procent i service/tjänstesektorn och 24 procent inom industri/tillverkning. 39 procent är mindre företag med fem eller färre anställda medan 10 procent av de svarande har över 250 anställda.

Relaterade #Nyheter

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

BILDSPEL: Sommarmingel, besök av toppolitiker och studiebesök

Nyheter

Eventen avlöste varandra i maj månad och det minglades, nätverkades och utbyttes kunskap som aldrig förr. Ta del av bilderna...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!

19 augusti, 2024

Lunch med Kammaren

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!

Nyhet

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...