Östsvenska Handelskammaren

9 av 10 av regionens företag påverkas av corona

Den senaste PULS-mätningen bland Handelskammarens medlemmar visar att 89 procent av de 146 svarande företagen har påverkats av coronavirusets effekter. Hela 72 procent uppger att de upplever en minskad efterfrågan, 9 procent har sett en ökning. Och 60 procent av företagen som svarat på enkäten uppger att de fått ett minskat kassaflöde.– Den springande punkten är tidsaspekten. Hur länge klarar företagen att hålla igång sin verksamhet? Det ser ut som att vi kommer få leva under rådande restriktioner en tid framåt. Vissa bolag klarar sig upp till två år, andra har bara marginaler som medger ett par veckors bortfall, säger Christian Berger, vd.

Flera företag har redan vidtagit åtgärder gällande personalkostnader. 12 bolag har sagt upp medarbetare, 7 stycken har varslat om uppsägning och 18 har avslutat timanställningar eller konsulttjänster. 33 företag anger att de vidtagit andra åtgärder såsom hemarbete, omorganisering eller liknande. En del enmansbolag uppger att de minskat sitt löneuttag alternativt inte tagit ut någon lön alls.

Har ditt företag märkt av ett minskat kassaflöde?– Att företagen varslat eller sagt upp personal alternativt inte tar ut någon lön, ger en fingervisning om hur allvarligt läget är för många företag. 12 procent av företagen som svarat på vår enkät anger att de ansökt om olika former av finansieringsstöd och många väntar fortfarande på besked, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef.

Företagen tycks alltjämt vara nöjda med statens och svenska myndigheters krishantering hittills, 71 procent svarar bra eller mycket bra på den frågan. Bara 9 procent tycker att den varit dålig. Samtidigt har hälften fler förslag på fler åtgärder från det offentliga, exempelvis fler skattelättnader som slopad moms och arbetsgivaravgifter, finansiellt stöd för fasta kostnader såsom hyra och lån utan ränta.

Hur tycker du att svenska staten och myndigheter hittills har hanterat coronakrisen?– Att inte sätta upp fler restriktioner än nödvändigt är också ett brett önskemål, det vill säga att de som kan fortsätter att konsumera och gå ut på restaurang till exempel. Att skolor och förskolor fortsätter att hållas öppna så långt det är möjligt så att föräldrar kan arbeta, är också förslag vi ser i undersökningen, säger Maria Björk Hummelgren.

Av de som svarat på Handelskammarens enkät är 76 procent i service/tjänstesektorn och 24 procent inom industri/tillverkning. 39 procent är mindre företag med fem eller färre anställda medan 10 procent av de svarande har över 250 anställda.

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...