Östsvenska Handelskammaren

Administrativa gränser får inte hindra tillväxten!

– de nya regionerna en het fråga när Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Handelskammaren

Under onsdagen besökte Civilminister Ardalan Shekarabi Norrköping och Handelskammaren för att diskutera förslaget till regionindelning, tillsammans med lokala partikollegorna Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping och Urban Granström, kommunalråd i Nyköping.

Frågan om en ny regionindelning har hettat till under det senaste året och när förslaget väl kom i våras stod det klart att tillväxtstråket från Linköping i söder och upp mot Stockholm klyvs itu vid länsgränsen mellan Sörmland och Östergötland. Sörmland föreslås tillhöra Svealandsregionen och Östergötland regionen Östra Götaland. Med anledning av detta bjöd Handelskammaren in civilministern för att få ytterligare klarheter i frågan.

Ardalan Shekarabi propagerade för det nu liggande förslaget och menade att de gamla länen är förlegade och att nya regioner börbildas ganska omgående. 

          De nuvarande län vi har härstammar från 1600-talet. Människor har idag helt andra rörelsemönster och den offentliga sektorn har inte hängt med, sa Shekarabi. Vi har också en hög urbaniseringstakt och landstingen behöver ha ett större befolkningsunderlag.

Men de lokala kommunalråden tycker att kartan skulle ritats på ett annat sätt.

          Jag gillar egentligen inte storregioner, sa Lars Stjernkvist. Men eftersom vi ska göra nya regioner hade jag hellre sett att kartan sett annorlunda ut. Norrköping har alltmer utbyte med Stockholm och skulle se en tydligare koppling dit.

Urban Granström håller med men menar att de administrativa gränserna inte ska hindra människors rörelsemönster.

          Oavsett hur gränserna blir måste vi arbeta för att människor ska kunna röra sig som de vill, sa Urban. De administrativa gränserna får inte vara ett hinder.

Från publiken kom en fråga om varför man valde att behålla de befintliga länen intakta och inte delade på dem, exempelvis att Sörmland kunde delas och den östra delen tillhöra Östra Götalandsregionen och den västra/norra till Mälardalen och Svealandsregionen. På det svarade Ardalan Shekarabi att utredarna har fått fria händer i tänkandet av nya regioner och kommit fram till detta förslag.

Förslaget ligger nu ute på remiss fram till den 6 oktober.

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...