Östsvenska Handelskammaren

Administrativa gränser får inte hindra tillväxten!

– de nya regionerna en het fråga när Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Handelskammaren

Under onsdagen besökte Civilminister Ardalan Shekarabi Norrköping och Handelskammaren för att diskutera förslaget till regionindelning, tillsammans med lokala partikollegorna Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping och Urban Granström, kommunalråd i Nyköping.

Frågan om en ny regionindelning har hettat till under det senaste året och när förslaget väl kom i våras stod det klart att tillväxtstråket från Linköping i söder och upp mot Stockholm klyvs itu vid länsgränsen mellan Sörmland och Östergötland. Sörmland föreslås tillhöra Svealandsregionen och Östergötland regionen Östra Götaland. Med anledning av detta bjöd Handelskammaren in civilministern för att få ytterligare klarheter i frågan.

Ardalan Shekarabi propagerade för det nu liggande förslaget och menade att de gamla länen är förlegade och att nya regioner börbildas ganska omgående. 

          De nuvarande län vi har härstammar från 1600-talet. Människor har idag helt andra rörelsemönster och den offentliga sektorn har inte hängt med, sa Shekarabi. Vi har också en hög urbaniseringstakt och landstingen behöver ha ett större befolkningsunderlag.

Men de lokala kommunalråden tycker att kartan skulle ritats på ett annat sätt.

          Jag gillar egentligen inte storregioner, sa Lars Stjernkvist. Men eftersom vi ska göra nya regioner hade jag hellre sett att kartan sett annorlunda ut. Norrköping har alltmer utbyte med Stockholm och skulle se en tydligare koppling dit.

Urban Granström håller med men menar att de administrativa gränserna inte ska hindra människors rörelsemönster.

          Oavsett hur gränserna blir måste vi arbeta för att människor ska kunna röra sig som de vill, sa Urban. De administrativa gränserna får inte vara ett hinder.

Från publiken kom en fråga om varför man valde att behålla de befintliga länen intakta och inte delade på dem, exempelvis att Sörmland kunde delas och den östra delen tillhöra Östra Götalandsregionen och den västra/norra till Mälardalen och Svealandsregionen. På det svarade Ardalan Shekarabi att utredarna har fått fria händer i tänkandet av nya regioner och kommit fram till detta förslag.

Förslaget ligger nu ute på remiss fram till den 6 oktober.

Relaterade #Nyheter

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

Nyheter

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

8 februari, 2024

Kurs i tullhantering med Peter Hellman

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

2 februari, 2024

Coffee by – pricksäkert lärande

Är du nyfiken på nycklarna till pricksäkert lärande?  Kom då på Coffee by Idax så...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...