Målgrupp
Utbildningen vänder sig till företagets ägare, ledare, styrelseledamöter, ledningsgrupper, chefer och ensamföretagare. Du skapar ett viktigt nätverk inför framtiden och har möjlighet att lära dig av andras erfarenheter.

Kursinnehåll
– ägarnas ansvar och engagemang
– rollfördelning ägare – styrelse – företagsledning
– styrelsens huvuduppgifter: översikt
– affärsidén – grunden för bolagets långsiktiga inriktning
– från strategier till affärsplan och budget
– verksamhetsrapportering
– intern kontroll
– styrelsen och VD
– styrelsens informationsansvar
– dotterbolagsstyrelser
– bolagsorganen
– ABL kapitel 8
– skadestånd och personligt betalningsansvar
– styrelsens sammansättning
– valberedningen och nomineringsprocessen
– styrelsens arbetsformer
– utvärdering av styrelsearbete

Praktisk information

Kurstillfällen
28/2, 7/3, 14/3, 21/3 klockan 12.00 – 17.30

Examination
28 mars

Plats
Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping

Kostnad
12 000 kr / pers exkl moms för medlemmar i Östsvenska Handelskammaren.
15 000 kr /per exkl moms för icke-medlemmar.

Anmälan & information
anna.axelsson@east.cci.se

 

Kursen kommer även gå i Norrköping i augusti.