Östsvenska Handelskammaren

Anpassning ligger i företagarens natur

I boken ”Om arternas uppkomst” (1859) använde den brittiske forskaren Charles Darwin det bevingade uttrycket Survival of the fittest. Ibland felaktigt översatt som ”den starkes överlevnad”. Den korrekta tolkningen är ”den bäst anpassades överlevnad”. Vilket är, om man tänker på det, en markant skillnad.

Krönika av Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.

I boken ”Om arternas uppkomst” (1859) använde den brittiske forskaren Charles Darwin det bevingade uttrycketSurvival of the fittest. Ibland felaktigt översatt som ”den starkes överlevnad”. Den korrekta tolkningen är ”den bäst anpassades överlevnad”. Vilket är, om man tänker på det, en markant skillnad.

Det var dock inte Darwin som myntade uttrycket från början. Mannen bakom hette Herbert Spencer, också han britt men inte naturvetare utan filosof, liberal och redaktör vid tidskriften The Economist. Spencer drog paralleller mellan sina ekonomiska teorier och Darwins biologiska.

Den bäst anpassades överlevnad är en teori som åter aktualiseras idag. Visst är det alltid en stor fördel att vara stark, ha ekonomiska muskler och en buffert som säkerhet och trygghet. Men de som klarar sig bäst i kriser är de som bäst anpassar sig. De som snabbt ställer om, de som när andra ser stoppskyltar hittar nya vägar och de som möter nya behov och uppkommen efterfrågan. De är de som lever och andas de marknadsekonomiska mekanismerna i vardagen, som drar nytta av sin kunskap och innovationsförmåga också i kris.

Den svenska regeringen har utfärdat flera åtgärdspaket för att underlätta för näringslivet att klara sig igenom den pågående krisen. Det rätta är förstås att använda sig av de möjligheterna, ta emot hjälp där den erbjuds, och be om mer om det behövs. Samtidigt kommer de offentliga medlen inte räcka till för att rädda alla. Lyckligtvis ligger det i en företagares DNA att anpassa sig efter rådande omständigheter. Att kasta in handduken och slå ut med handflatorna är inte invanda rörelser i en entreprenörs kroppsspråk. Att kavla upp ärmarna och spotta i nävarna, är det däremot.

Den nedärvda genen, den styrkan och modet som flyter i ert blod, företagare, har ni nytta av nu mer än någonsin. Förmågan att tänka nytt och fånga utmaningar, istället för att ducka för dem, är ert starkaste kort. Dra fram ässet ur rockärmen, och spela ut det. Låt er inspireras av varandra, vi ser så många exempel nu på skickliga näringsidkare som anpassar sig till sakförhållandena. De godaste idéerna kommer från er själva, ni som kan er egen verksamhet utan och innan. Ni är förebilder. På Handelskammaren gör vi vad vi kan för att dela era prov på uthållighet, underlätta er situation och förmedla era åsikter behov till beslutsfattare på alla nivåer.

Företagare är en sällsamt stark art. Annars hade ni aldrig valt att bli företagare från början. Herrarna Darwins och Spencers 160 år gamla analyser håller. Det är survival of the fittest som gäller än i dag. Det ligger i er natur, företagare.

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Ny undersökning: Regionens bolagsstyrelser långt ifrån jämställda

2019 var 23 procent kvinnor i regionens bolagsstyrelser. Det är det även 2020. Det visar Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga...

Hållbarhet finns på allas läppar

”Ironiskt nog tycks det ha blivit ett problem för Miljöpartiet”, skriver Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, i en krönika.

Tid för samverkan och grön omställning

Snabbare offentliga processer, mer samverkan och möjligheter i den nya vardagen, var några ämnen uppe för diskussion under Östsvenska Handelskammarens...