Östsvenska Handelskammaren

Bygg Ostlänken nu!

I Sverige planeras det för fullt för den nya nationella höghastighetsjärnvägen som ska knyta samman tillväxtregionerna och skapa en ny tillförlitlig stambana. Ostlänken utgör den första etappen, en järnväg som är viktig för vår regions fortsatt starka utveckling och för näringslivets konkurrenskraft. I region East Sweden är näringslivet tydliga med behovet av satsningen, nedan kan du ta del av starka röster från näringslivet som förklarar varför. Här har vi pratat med Christer Trägårdh, chef Swedbank Östra regionen.

Varför är behovet av tillförlitlig infrastruktur mellan tillväxtregionen East Sweden och Stockholm viktigt?
Eftersom East Sweden verkar på en global marknad är det av stor betydelse att regionen ses som attraktiv. East Sweden behöver ha en tillförlitlig infrastruktur för att kunna locka till sig företag och arbetskraft, vilket kräver att det regionen kan erbjuda bra möjligheter till både pendling och boende. Ser vi till alla företag som redan är etablerade i regionen kommer infrastukturen vara en viktig beståndsdel för att få dem att stanna kvar hos oss även i framtiden.

Hur kommer Ostlänkens färdigställande påverka er verksamhet?
Genom Ostlänkens färdigställande kommer marknaden i Östra Sverige att öppnas upp och ge möjlighet för ökad tillväxt. Ostlänken kommer att bidra till mer effektiv godshantering och dagspendling samt ökat byggande i regionen. Det kommer att krävas mer arbetskraft vilket gör att fler människor kommer att söka sig till vår region. Vi som bank är beroende av marknaden omkring oss. För att vi ska kunna växa måste orten och regionen vi verkar i växa och utvecklas, i och med Ostlänken är det just det som regionen gör. Vi som arbetsgivare får också en möjlighet att rekrytera kompetens som vi tidigare inte haft tillgång till.

Hur påverkas er organisation av dagens infrastruktur och varför bör den förbättras?
Våra kunder kommer att ha ett bättre utgångsläge i sina affärer om dagens infrastruktur förbättras. Vi är beroende av våra kunder och att det går bra för dem, utan dem skulle vi inte finnas.

Vi arbetar mycket med intern rörlighet inom vår organisation och vi uppmuntrar våra medarbetare att prova på olika tjänster och arbetsplatser inom banken. Det leder i förlängningen till att vi kan erbjuda våra kunder mer kompetenta och engagerade rådgivare. För att kunna ta en tjänst på en annan ort än den du bor på krävs det att det finns en god infrastruktur.

Vad ser ni som risker om inte satsningen görs?
Risken är att tillväxten i regionen stannar av. Andra regioner springer om oss i attraktivitet.

Tragardh_240x360

Christer Trägårdh
Chef Swedbank, Östra regionen

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nu toppar klimatfrågan agendorna

Klimat- och hållbarhetsfrågorna har letat sig in i företagens innersta och det är inte längre en fråga om, utan hur,...

Exporterande företag i södra Sverige påverkade av Coronaviruset

Östsvenska, Västsvenska och Sydsvenska Handelskammaren har genomfört en undersökning bland sina importerande och exporterande medlemsföretag om Coronavirusets påverkan. Resultaten visar...

Uppdatera dig på Brexit på en minut

Peter Hellman är expert inom internationell handel. Han ger oss aktuellt Brexit-läge på en minut.